Al je de Q&A (Questions and Answers oftewel gewoon in het Nederlands: Vragen en Antwoorden), zoals vermeld staan op de website van de Gemeente bekijkt, vallen diverse zaken op.

Ten eerste dat er continue de verkeerde term gebruikt wordt, nl. Autoluw i.p.v. Autoluw-plus.
De gehele binnenstad is al sinds jaar en dag autoluw. Het gebied waar alleen met een ontheffing is in te rijden, is het autoluw-plús gedeelte. En dat is het gedeelte dat het college nu wil uitbreiden.
Beetje suf dat die term steeds verkeerd wordt gebruikt. En het maakt het heel verwarrend.

Idee minder autoverkeer?
Maar is dat wel zo? Komt er wel minder autoverkeer als bewonersauto ’s in de garage moeten worden geparkeerd? Per slot kan iedereen nog steeds bij zijn huis komen voor laden en lossen.
Als mensen dus via hun huis rijden om bijv. boodschappen af te zetten, mensen op te halen

n etc., zou het zomaar kunnen dat er juist veel meer verkeersbewegingen komen. En het belangrijkst: al het ontheffingsverkeer, alle leveranciers, alle pakjesbezorgers, alle bezorghoreca, alle flits bezorgers blijven gewoon rijden. Het is alleen die bewoner die zijn auto in de garage zet, die een verschil zou moeten maken. Maar de utopie van een flanerende wethouder over de Oude Delft zal altijd een utopie blijven. En die spelende kinderen ook.

Buiten dat: alle bezoek, werklui, personeel van bedrijven gaat straks allemaal op zoek naar een plaatsje buiten het autoluw plus gebied. Dat betekent dat er ongelooflijk veel zoekverkeer bij komt. Van de bewoner die rustig  naar huis rijdt en zijn auto parkeert, gaan we nu dus naar de situatie dat heel veel mensen op zoek gaan naar een schaarse plek in het overige gedeelte van de binnenstad. Dus het wordt alleen maar drukker met meer gefrustreerd zoekverkeer. En de ervaring leert dat gefrustreerd zoekverkeer agressief verkeer wordt.

De Phoenixgarage zal niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.

Dan een vaag stukje over of er voldoende plekken zullen zijn. Heeft de gemeente wel goed gekeken naar hoe druk het is in de garages. Hiervan zijn cijfers niet openbaar en niet te vinden. Wel fijn dat men denkt, dat het drukker wordt in de garages.

Wilt u het autoluw gebied inrijden of bedoelt men autoluw-plus?
Dan is er dus een ontheffing nodig, iedere keer weer. Voor bedrijven brengt dit kosten met zich mee. En je bezoek kan wel een ontheffing krijgen, maar mag niet parkeren. Dan moet je een plekje zoeken ergens in het overvolle restgedeelte van de binnenstad.

Heb ik garantie op een plek in de parkeergarage?
Als de garage ‘naar keuze’ vol is kan er geparkeerd worden in een andere garage, als daar plek is dan. Maar dan mag je wel weer gaan betalen. En daarna kan je je auto weer gaan verplaatsen.

Voor gehandicapten bestaat er de mogelijkheid voor een gehandicaptenparkeerplaats.
Maar er is een grote groep inwoners die daar niet voor in aanmerking komt, maar die wel slecht ter been is. Voor die mensen is niets geregeld. Ook zij moeten gewoon in de garage parkeren. Er staat nog wel een opmerking over in gesprek gaan met de gemeente om een oplossing te vinden, maar uit gesprekken met bewoners blijkt dat daar weinig naar wordt geluisterd. Er blijft dus een grote groep in de kou staan. Te veel voor de inclusiviteit die het college hoog in het vaandel heeft staan.

Kan ik mijn bezoek strak nog met korting op straat laten parkeren?
Ja, die mogen dan een plekje gaan zoeken op de overgebleven parkeerplaatsen in het overvolle restdeel van de stad. Dat betekent bijv. dat oudere vrienden, die oudere mensen  bezoeken, in het autoluw-plus gedeelte de keuze hebben tussen ver lopen en voor de hoofdprijs in een garage te gaan staan óf rondjes moeten rijden om een plekje te vinden in het overvolle gedeelte van de binnenstad waar nog wél op straat geparkeerd mag worden. En dat zal mensen tegenhouden om op bezoek te komen. Dat geldt ook voor gezinnen met kinderen die op bezoek gaan bij opa en oma. Er komt alleen een bezoekersregeling voor de Prinsenhofgarage. Die is op 20 minuten lopen van bijv. het Achterom. Voor bezoek met kleine kinderen ondoenlijk.
Dit zou kunnen betekenen dat mensen vereenzamen.

Waar parkeert een aannemer of tuinman die bij mijn woning moet zijn?
Die mogen even bij het adres uitladen en moeten daarna de auto in het overige deel parkeren. Of in een garage gaan staan voor de volle mep.  bedrijfsbusje past níet in de parkeergarage.
En een aannemer moet af en toe spullen halen bij zijn busje, die een soort van magazijn voor hem is.

Kan mijn zorgverlener nog in de buurt van mijn woning parkeren?
Nee, de zorgverlener mag uitladen en moet daarna  een plaatsje vinden voor de auto in het ‘vrije’ overvolle gedeelte of in een garage ver weg.

Wordt het voor bewoners in de rest van de binnenstad niet veel drukker met parkerende auto’s ?
Nooit meer dan 90 % parkeervergunningen. Dat betekent dat aannemers, klusjesmannen, mantelzorger enz. een plekje moeten zoeken in de 10 % die over blijft. En dat betekent weer ongelooflijk veel zoekverkeer van gefrustreerde mensen.

Bezoek aan familie
Alleen mogelijk om buiten het autoluw plus gebied te parkeren. Om op te halen en af te zetten en iedere keer een ontheffing aanvragen. Alleen parkeren tegen een goedkoper tarief in de Prinsenhofgarage, ver weg. Dit zal betekenen dat ouderen niet meer op bezoek zullen gaan, te duur te ver. En dat ouderen minder bezoek zullen krijgen van gezinnen met kinderen. Ouderen in de binnenstad zullen veel minder bezoek krijgen en zo is er de kans op vereenzaming.

Parkeren voor bedrijven, instellingen en werknemers.
Voor werknemers is er een abonnement in de garages. Tot  max 19.00 Daarna geldt er een regulier tarief. Dat betekent dat bijv. door de horeca, die later klaar is dan 19.00, de hoofdprijs betaald gaat worden. Of zij moeten ook een plekje proberen te vinden in het overvolle restdeel van de binnenstad.

Parkeren voor klanten en bezoekers.
De prijzen voor de parkeergarage worden opnieuw verhoogd. Van ondernemers is bekend, dat de klanten nu al klagen over de hoge prijzen die Delft rekent. Terwijl in veel buurgemeenten er vaak uren gratis zijn. Dat maakt dar er een reëel risico is dat bezoekers Delft zullen gaan mijden. Zeker als het moeilijk wordt een plekje te vinden in de favoriete Zuidpoortgarage.

Hoe komt mijn klant of gast naar de parkeergelegenheid bij mijn bedrijf of hotel.
Als er eigen parkeergelegenheid is kunnen de gasten een dag ontheffing aanvragen. Behalve op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Neem het voorbeeld van het hotel bij het voormalig Armamentarium met een eigen parkeergelegenheid. De gasten daar zullen op vrijdag of zaterdag de parkeergelegenheid níet kunnen bereiken.

Zorgprofessionals in de binnenstad.
Die mogen ‘overal’ parkeren behalve in het autoluw plus gebied. Dus in het geval van bijv. een verloskundige die in dat gedeelte woont, of een arts die met spoed naar het ziekenhuis moet: hij/zij kan níet bij zijn/haar huis parkeren. Deze mensen zullen bij nacht en ontij naar hun auto in het andere gedeelte van de stad moeten lopen of naar een garage die ver is. Wonen of werken in het autoluwe gebied als zorgprofessional, dan heb je pech en kan  je gewoon een half uur lopen naar je auto.

fractie Hart voor Delft
Commissieleden Ruimte en Verkeer Hart voor Delft
Coby de Koning, Marcel Koelewijn, Sonja Sint