De Algemene Ledenvergadering van Stadsbelangen heeft op 29 november 2017 het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Onder de titel ‘Het beste voor Delft’! richt Stadsbelangen Delft zich op deelname aan een nieuwe coalitie.

Te lang waren er colleges en coalitiepartijen die elkaar kritiekloos stevig vasthielden, ondoordacht geld uitgaven en ook nog door mensen die tijdelijk in onze stad woonden en belangrijke beslissingen namen om daarna in het niets te verdwijnen. Het wordt tijd voor een echte stadspartij in het college, waar uitsluitend mensen aan verbonden zijn die affiniteit met onze stad hebben. Onze kandidaten van Stadsbelangen Delft hebben dat en zijn er klaar voor! Het verkiezingsprogramma gaat nu naar de drukker en u kunt ons programma voor de komende vier jaar binnen enkele weken lezen op onze site.

Naast het vaststellen van het verkiezingsprogramma heeft de ALV ook de eerste 12 kandidaten op de kandidatenlijst vastgesteld. De kandidatenlijst wordt op een later moment nog aangevuld met meerdere kandidaten.

 1. Bram Stoop (lijsttrekker)
 2. Coby de Koning
 3. Kees van Leeuwen
 4. Harry van Adrichem
 5. Marcel Koelewijn
 6. Martien de Koning
 7. Werner Bremer
 8. Ellen Vendrig
 9. Jenny Wijnmaalen
 10. Hans van Zuidam
 11. Koos den Haan
 12. Hans Haakman

Bestuur Stadsbelangen Delft
Hans Haakman / voorzitter