gladHierbij willen wij bij de rondvraag onderstaande vragen aan de wethouder stellen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 9 december as. Wij hebben signalen gekregen dat er wordt bezuinigd op strooizout bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Afgelopen week zijn er diverse mensen uitgegleden waarbij de heer Stoop bij één situatie zelf aanwezig was. (verpleegtehuis aan de Telderslaan) Een oude vrouw was op de spekgladde stoep  gevallen. Voor de deur en op de oprijlaan was de sneeuw wel weg maar men kon niet naar de bushalte zonder glibberend en glijdend weg te komen. Kortom in Delft ben je als oudere direct aan huis gebonden als er een sneeuwbui valt. Bewoners hebben bij de gemeente via de website hun ongenoegen geuit over het feit dat er in de woonwijken niet meer gestrooid wordt en het een hele kunst wordt om bij de supermarkt om de hoek te komen vanwege de gladheid. De stoepen in de woonwijken waar men nu niet meer strooit tegen gladheid zijn onbegaanbaar geworden als het sneeuwt of vriest. Dat blijkt nu de verantwoordelijkheid te zijn van de bewoners, althans dat  vindt de gemeente Delft. 

Onze vragen zijn:

1. Wie is er verantwoordelijk voor de straat als het gaat om gladheid?
2. Wie kan worden benaderd voor het feit dat er niets aan de gladheid is gedaan in  verband met eventuele schade die men daarbij oploopt? (voorbeeld: Jan de arbeider stapt op zijn fiets en valt omdat er niet gestrooid en breekt een been of arm en kan daardoor niet werken)
3. Kunt u aangeven welke bezuiniging u realiseert met het aangepaste strooibeleid?

De reden dat wij deze vragen stellen, heeft ook te maken met wat op de site van de gemeente Delft staat.

 In de periode november tot april kan het weer glad worden. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de doorgaande fietspaden, openbare wegen en de routes van het openbaar vervoer zo snel mogelijk veilig en goed begaanbaar zijn. Hierbij maken ze gebruik van een van tevoren vastgestelde strooiroute. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de ontsluitingswegen in de wijk, de wegen rondom openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en stations vrijgehouden worden van sneeuw en ijs. Bij gladheid worden niet alle straten gestrooid. De gemeente strooit bijvoorbeeld niet ín de woonwijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes.

Wordt er na de winterperiode een evaluatie gemaakt over het aantal incidenten dat gerelateerd kan worden aan de gladheid? Kortom worden hier cijfers over bijgehouden?

In verband met bezuinigingen worden geen zoutbakken meer geplaatst en wordt geen gratis zout meer verstrekt. We hebben echter nog een kleine voorraad zoutemmers. Deze kunt u als burger gratis afhalen bij de Staalweg 1, totdat ze op zijn. U krijgt maximaal 2 emmers per persoon mee. Op = op!

 Tenslotte
Zoals u kunt lezen staat er duidelijk dat vanuit de gemeente diverse zaken niet meer worden aangeboden, zoals aanbieden van bakken met zout en het strooien in woonwijken. Wat er niet staat is, wat nu als u hierdoor schade of letsel door oploopt.

Bram Stoop
Stadsbelangen Delft