Stadsbelangen Delft heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op de slechte financiële positie van onze stad. De huidige financiële situatie, waar Delft mee te maken heeft, is dan ook alle reden tot het instellen van een raadsenquête.Als dit onderwerp geen aanleiding geeft tot het houden van een raadsenquête, dan kan afgevraagd worden wanneer wel. Want er zal teruggekeken moeten worden. Juist ook om lessen te trekken voor de toekomst.

Moet bijvoorbeeld de hele wijze van begroten niet anders worden ingericht. In overheidsland is het ‘normaal’ om de te verwachte inkomsten te begroten en voordat deze ontvangen zijn alvast voor andere zaken uit te geven. Dat kan een hele tijd goed gaan, maar nu heeft Delft, mede door de financiële crisis, de deksel op de neus gekregen. Opvallend dat het college de huidige financiële situatie voornamelijk wijt aan het Spoorzoneproject. Maar de Harnaschpolder is ook zo’n financiële steen om onze nek. En wat te denken van missers bij Avalex, GGZ Haaglanden om van de Sint Sebastiaansbrug maar te zwijgen. Of nog even voor de verkiezingen structureel 1 miljoen voor de Kenniseconomie labelen, terwijl het college al moest weten wat de financiële situatie op dat moment was. En later vanavond miljoenen voor een parkeergarage Spoorzone. Delft blijft dus investeren met een lege portemonnee. Volgens VVD fractievoorzitter Smals is dat financiële degelijkheid.

Stadsbelangen Delft vindt dat een pas op de plaats gemaakt moet worden. Eerst alle investeringen in beeld te krijgen. Kan bijvoorbeeld de 1 miljoen structureel voor Kenniseconomie worden teruggedraaid? Waarom de 20% van het Stadskantoor toch afbouwen als nu al vrijwel zeker is dat we met een gedeeltelijk leeg gebouw komen te zitten? Dus alles nog eens tegen het licht te houden in plaats van maar doorgaan met geld uitgeven dat Delft niet heeft. Het college legt hierbij de nadruk op bestaande contracten die Delft heeft met partijen. Dat kan wel zo zijn, maar op dit moment is het lang niet zeker dat Delft die partijen kan betalen. Ga dus in gesprek met die partijen om te zien wat wel mogelijk is. Het blijft bijzonder dat het college bij voortduring de raad blijft voorhouden dat niet bouwen duurder is dan wel bouwen.

Terugkijken en lessen trekken ‘ja’ wat Stadsbelangen Delft betreft, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om oplossingen voor de huidige situatie te bedenken. Niet alleen door hulp te vragen aan de Provincie of het Rijk, maar ook zelf aan de slag. Daarvoor is wel nodig dat het zin heeft om ook voorstellen en ideeën vanuit de oppositie (onze voorkeur het liefst gezamenlijk als raad) serieus te nemen en niet bij voorbaat af te schieten. Er zouden toch geen heilige huisjes zijn volgens wethouder Hekke?

Het college en de coalitiepartijen bleven Oost Indisch doof voor de terechte opmerkingen vanuit de oppositie. Geen millimeter beweging was er te ontdekken aan de kant van het college richting oppositie. De coalitie hebben de rijen gesloten, waarbij de STIPPERS als trouwe viervoeters opvallend in het coalitiespoor blijven lopen. Geen enkele kritische vraag.

Mooie verhaaltjes van het college dat we het met elkaar moeten doen, maar ondertussen Oost Indisch doof blijven. Geen pas op de plaats dus, geen acties om te overzien wat doen we wel of niet of anders. Zal het Nieuwe kantoor straks ‘feestelijk’ wordt geopend door een deurwaarder? De teleurstellende reactie van het college en de coalitie geeft geen vertrouwen dat dit college erin slaagt Delft uit de financiële problemen te helpen.

Hoewel Stadsbelangen Delft niet voorop loopt met het indienen van moties van wantrouwen, konden wij niet anders dan de ingediende motie van wantrouwen tegen het college steunen. Het is duidelijk dat dit college en de coalitie weliswaar met de mond belijden dat de gemeenteraad met elkaar moet samenwerken, maar de conclusie na gisterenavond is dat de oppositie en hun kiezers volledig buitenspel gezet zijn. Een trieste constatering!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman