verkeer (800x505)In de vorige raadsperiode heeft Stadsbelangen Delft met de SP en VVD regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeersituatie rond de Michiel de Ruyterweg. Moties van genoemde fracties werden ‘probleemloos’ door de meerderheid van de raad terzijde geschoven. Recentelijk ontving onze fractie onderstaand e-mailbericht. De inhoud spreekt voor zich. Tijd om deze situatie nogmaals aan de orde te stellen.

Fractie Stadbelangen Delft
Aad Meuleman

Bericht

Ruime tijd geleden is de Michiel de Ruyterweg heringericht. Hierbij is er een tweerichtings fietspad gekomen aan de kant van de huizen (zuiden), en is de afslag rechts (gezien vanuit de St. Sebastiaansbrug) naar de Julianalaan ook veranderd. Daarnaast is al eerder de afslag rechts naar de Mijnbouwstraat (gezien vanuit de St. Sebastiaansbrug) ook aangepast. 

De redenen hiervoor waren

 1. Betere verkeersveiligheid voor fietsers, automobilisten en voetgangers
 2. Betere verkeersdoorstroming
 3. Minder belasting van het milieu door de verbeterde doorstroming. 

Gedurende lange tijd heb ik de situatie aangekeken om te zien hoe deze nieuwe verkeerssituaties zich zouden gaan ontwikkelen. Inmiddels maak ik mij ernstige zorgen over de haalbaarheid van de drie  bovengenoemde doelen en wel om de volgende redenen 

 1. Door de enorme stroom fietsers, voetgangers, bussen en auto’s richting TU wijk en zuidelijk afslaand verkeer richting Mijnbouwstraat/ Julianalaan is de situatie op beide locaties onacceptabel onoverzichtelijk en zeer onveilig geworden.
 2. Door deze stroom fietsers is het voor auto’s  onmogelijk geworden om rechts af te slaan naar de Mijnbouwstraat of Julianalaan  (gekeken vanuit de St. Sebastiaansbrug). Hierdoor blokkeren deze stilstaande auto’s de doorgang richting TU wijk waardoor er lange files ontstaan op de brug en Michiel de Ruyterweg.
 3. Voor voetgangers is het onmogelijk geworden het fietspad over te steken
 4. Door de files is er meer stilstaand, optrekkend en afremmend verkeer hetgeen de uitstoot van milieu en gezondheid belastende stoffen verhoogt.
 5. Meerdere keren per dag wordt een fietser, voetgangers (bijna) omvergereden door autobestuurders.
 6. Voor fietsers richting St. Sebastiaansbrug (dus van de TU wijk af) is er vrijwel geen fietspad meer over.  

Daarom richt ik mij tot u en vraag u deze situatie zelf te bestuderen en met oplossingen hiervoor te komen.  

Naar mijn idee zijn er relatief eenvoudige oplossingen te bedenken en uit te voeren. Misschien dat een brainstorm over dit onderwerp met enkele verkeersdeskundigen en buurtbewoners nog meer eenvoudige oplossingen oplevert. 

 1. Voeg de afgesloten rijstrook op de Sebastiaansbrug weer bij de rijweg en maak deze geschikt voor rechts afslaand verkeer richting Zuidelijke Mijnbouwstraat (wat vroeger ook zo was). Deze afslaande, doch door de fietsers stroom, lange tijd stilstaande auto’s blokkeren dan niet langer de stroom auto’s die rechtdoor gaan.
 2. Maak de Michiel de Ruyterweg  50 tot 100 cm breder en maak daarvan een duidelijk belijnde voorsorteer strook voor auto’s die rechtsaf de Julianalaan in moeten (zuidelijke richting).  Deze afslaande, doch door de fietsers stroom, lange tijd stilstaande auto’s blokkeren dan niet langer de stroom auto’s die rechtdoor gaan.
 3. Introduceer op bepaalde tijdstippen verkeersregelaars net als de TU doet op het kruispunt bij de Jaffalaan. 

Ter informatie heb ik een aantal foto’s toegevoegd. Het is echter nog beter indien u de moeite neemt zelf tijdens de spits ter plekke te gaan kijken om deze onmogelijke situaties zelf  te ervaren. 

Ik hoop snel van u te horen voor welke oplossing u hebt gekozen.

Gegevens afzender bekend bij onze fractie.