In de raadsvergadering van 20 april 2017 werd het bestemmingsplan Noordwest 2 besproken. Zo langzamerhand vraagt onze fractie zich af welke waarde inwoners nog kunnen hechten aan bestemmingsplannen als achter de schermen deals worden gesloten met initiatiefnemers en vervolgens het bestemmingsplan hierop wordt aangepast.

Dat lijkt hier het geval als het gaat om de wijziging van functie van het pand Mina Krusemanstraat 40-44 van maatschappelijk voorzieningen naar wonen. Zie ook onderstaande link:
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8260#more-8260

Hoewel Stadsbelangen Delft begrijpt, dat ontwikkelingen in onze maatschappij snel veranderen en kansen zich voordoen, waarbij een in beton gegoten bestemmingsplan ontwikkelingen tegen kan houden, blijft onze fractie van mening dat inwoners aan de andere kant moeten kunnen vertrouwen op vastgestelde bestemmingsplannen.

Waarom wordt dit pand alleen beschikbaar gesteld voor studentenstudio’s en niet voor andere doelgroepen zoals ouderen, starters of Delftse jongeren? Ook voor deze doelgroepen is er dringend behoefte aan woonruimte. Reden voor onze fractie om samen met het CDA, SP en fractie van Koppen een amendement in te dienen, die ook werd gesteund door de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft. Het amendement werd overigens verworpen door de coalitie partijen.

Groen Links, D66 en de PvdA stelden dat in het bestemminsplan alleen wordt aangegeven dat de bestemming van het pand wordt gewijzigd van maatschappelijke voorzieningen in wonen. Dat is volgens deze partijen het enige dat bindend is. Weliswaar staat in de toelichting dat er 14 studentenstudio’s zijn voorzien, maar dat wil niet zeggen dat deze studio’s er ook komen. Een schijnbewering van deze zogenaamde ‘gevestigde’ orde.

Ook deze partijen weten als geen ander dat, als in de toelichting staat dat er studentenstudio’s zijn voorzien, deze er in de praktijk gewoon komen. Inwoners worden door deze parttijen dus bewust op een verkeerd spoor gezet. Het is ook niet zo raar dat inwoners zich vaak bedrogen voelen door de politiek.

Deze, volgens de PvdA zogenaamde non discussie, toont precies aan, waarom de kiezer geen vertrouwen meer heeft in deze partij. Zeg gewoon eerlijk dat je het prima vindt dat er studentenstudio’s komen en houdt de inwoners niet voor de gek. Groen Links vond het nodig om partijen, die een andere mening hebben, schofferend weg te zetten. Een steeds ergerlijk terugkerende linkse eigenschap. Zeg gewoon dat je het op inhoud niet eens bent met andere partijen. Daar is niks mis mee.

De D66 fractie had het over een bühne discussie. Als het over een bühne discussie gaat, is de Delftse D66 fractie daar een ‘prachtig’ voorbeeld van. Deze Delftse D66 fractie, die kennelijk vergeten is, dat zij alleen maar acht zetels hebben in de raad zolang de houbaarheidsdatum van Alexander Pechtold niet is verstreken, profileerde zich recentelijk boven de uitspraak van de Raad van State in de kwestie rond de Nieuwe Kerk. Dat is nog eens een voor de bühne actie. Dat deze fractie daarmee de belangen van Delft schaadt, geeft te denken.

Volgende maand zal de discussie plaatsvinden, op initiatief van onze fractie, het CDA en fractie van Koppen over het oude stadskantoor, waarin wederom studentenhuisvesting feitelijk al vaststaat.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman