Op 13 april 2017 werd de raad geïnformeerd over het voornemen tot verkoop van het oude stadskantoor aan de Phoenixstraat. Dat dit oude kantoor zou worden verkocht, is overigens oud nieuws. De opbrengst van de verkoop wordt ingezet ter dekking van het Nieuwe Stadskantoor. Tot zover geen bijzonderheden.

Het college wil op 6 juni 2017 besluiten om het oude stadskantoor te verkopen aan de hoogste bieder. Volgens het college een professionele partij. Er zouden geen ontbindende voorwaarden gelden. Deze partij is voornemens om in het oude stadskantoor zelfstandige units voor internationale en nationale studenten te realiseren.

Onze fractie is het hiermee oneens. Niet omdat er geen woonruimte gecreëerd zou mogen worden op deze bijzondere plek in het Spoorzonegebied, maar wel omdat het hier wederom gaat over huisvesting voor studenten, terwijl de binnenstad al over loopt van studentenhuisvesting inclusief de overlast die bewoners in de binnenstad hiervan ervaren. Ook door verkamering.

Het lijkt erop dat dit college, waar STIP te veel macht heeft, naar onze mening alleen maar koerst op realisatie van studentenwoningen in onze stad, terwijl onze eigen inwoners worden vergeten. Er zijn de afgelopen jaren al veel studentenwoningen gebouwd, maar Delft bestaat niet alleen uit studenten.

Op deze plek zouden beter zelfstandige units gerealiseerd kunnen worden voor ouderen, starters of Delftse jongeren. Het wordt hoog tijd dat andere accenten worden gelegd dan alleen maar realisatie van studentenwoningen. En zeker in het Spoorzonegebied, waarvan iedereen roept dat het een A-locatie is/wordt.

Dit onderwerp krijgt wat onze fractie betreft in ieder geval nog een vervolg in de raad. Wij hebben dan ook de brief van het college van 13 april 2017 over dit onderwerp ter agendering en bespreking gevraagd voor de commissie RV van 16 mei 2017.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman