Tijdens de gezellig bezochte Nieuwjaarsreceptie van Hart voor Delft voor onze leden, fracties in de gemeenteraad en college, sprak de voorzitter van Hart voor Delft, Erwin Stoelinga, de aanwezige toe. Onderstaand zijn Nieuwjaarsspeech.

Dames en heren,

Een warm welkom aan jullie allemaal, ondanks de bittere kou die buiten heerst, waarderen wij het dat jullie de moeite hebben genomen om hier te zijn op deze ijzige dag. De gevoelstemperatuur is -11 graden is en code geel ons adviseert om binnen te blijven. Gelukkig staan we hier niet op de Markt, rillend in de kou bij Hugo de Groot, maar zijn we gezellig bij elkaar in het warme Café de Bonte Os.

En laten we even stilstaan bij de geschiedenis van deze bijzondere plek. Wisten jullie dat in de 16e eeuw hier herberg de Bonte Os was gevestigd? We zien hier nog verschillende oude kenmerken van de Os. Kijk maar eens goed om je heen en zie bijvoorbeeld de glas in lood gravure met de Os.

Een plek ook waar een niet al te beste vriend van onze voorvader Willem van Oranje  vaak te vinden was………Balthazar Gerards. Gelukkig voor de toenmalige uitbater van de Bonte Os heeft hij de nacht voor de moord niet hier doorgebracht. Toen Balthazar in mei 1584 arriveerde in Delft huurde hij een kamer in herberg De Diamant in de Choorstraat. Deze herberg was slechts enkele honderden meters verwijderd van het Prinsenhof waar Willem van Oranje verbleef. De rest van de geschiedenis kent u.

Terugkijkend naar 2023 heeft Hart voor Delft zich kritisch en constructief opgesteld in de gemeenteraad. Daarnaast heeft de fractie vele bezoeken gebracht in diverse Delftse wijken.

Ook hebben zij bezoeken bij meerdere organisaties in onze stad afgelegd, zoals bijvoorbeeld aan de politie met de wijkagenten, de Boa’s en ook aan diverse organisaties, zoals Stichting de Border, Ipse de Bruggen, de bewonersvereniging Buitenhof, de beheerders van de Debussyflat en Het Odensehuis de Linde. Tijdens het Sinterklaasfeest heeft onze Bram, samen met fractieleden, acte de préséance gegeven bij de jeugd in de Border en in de wijk Voorhof. Hij heeft hier de harten van vele kinderen sneller laten kloppen. Ook gaat onze aandacht uit naar de Stichting Welbevinden Delft met de Border in het Tanthof, waar jonge en oudere jongeren een plek vinden voor vrijetijdsbesteding. Dit allemaal onder de leiding van onze helden Patrick en zijn vrouw Vanessa, die wil ik bedanken voor hun inzet. En rond de oudjaarsviering hebben zij met groot succes een groot vuur begeleid voor de jeugd in Tanthof. Een voorbeeld voor de overige wijken in onze stad.

Hoewel we graag stilstaan bij de successen van onze partij, wil ik eerlijk zijn over de uitdagingen die we tegenkomen en waar we steeds tegenaan lopen. Veel van onze moties en amendementen halen het niet in de gemeenteraad. Terwijl veel van de onderwerpen goed uitvoerbaar zijn en goed zijn voor de stad. Aan de wethouders en collegepartijen wil ik vragen: laten we samenwerken. Laten we in gesprek blijven om moties zo nodig aan te passen om zo het beste voor onze stad te bereiken. Simpel gezegd: zorg dat het echte dualisme in de gemeenteraad plaatsvindt en aandacht voor de participatie met onze inwoners. Het gaat niet om ons, maar om de inwoners van Delft, die niets minder dan het beste verdienen. En laten we vooral niet vergeten dat Delft, ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, nog steeds de mooiste stad van Nederland is om in te wonen.

Kijkend naar het nieuwe jaar, zien we zware onderwerpen op de agenda, zoals het terrassenbeleid, de autoluwe binnenstad en het afvalbeleid en de veiligheid in de stad. Ook op nationaal en internationaal niveau zijn er grote vraagstukken, zoals de formatie van een nieuw kabinet, de woningnood tot de asiel/migratie crisis en de wereldwijde conflicten in Oekraïne, Israël en Gaza.

Ook in Delft laten deze ontwikkelingen onze bewoners niet onberoerd. Hart voor Delft zal blijven voortgaan op de ingeslagen weg. Kritische, altijd constructief en openstaand voor iedereen. En laten we niet vergeten om af en toe een lach te delen, want een beetje humor maakt zelfs de koudste dagen wat warmer.

Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en laten we samenwerken aan een mooi 2024 voor onze mooie stad! Proost!

Erwin Stoelinga/voorzitter