rommelmarkt (800x600)Aan: fractievoorzitters, Bas Verkerk en waarnemend griffier

Beste mensen,

Bij wijze van uitzondering wil ik jullie namens mijn fractie verzoeken bijgaande motie alsnog te agenderen voor de raadsvergadering van 24 april 2014. Sinds 23 april 2014 is het ons pas duidelijk geworden dat het houden van een kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk niet meer wordt toegestaan.
Hierover heeft geen communicatie plaatsgevonden, ook niet over de argumenten die tot deze plotselinge beslissing heeft geleid.

Via de bestuursassistente van de heer Verkerk heb ik vanavond onderstaande argumentatie ontvangen:

De Nieuwe Langendijk is net als andere jaren een essentieel onderdeel van de aanrijroute van de hulpdiensten tijdens Koningsdag. Deze route loopt vanaf de Koepoortbrug, over de Nieuwe en Oude Langendijk, door de Peperstraat en de Binnenwatersloot. Dit betekent dat deze route zoveel mogelijk vrij moet blijven van verkeer om de doorgang van de hulpdiensten te kunnen waarborgen. De stad wordt daarom net als andere jaren bij de Koepoortbrug d.m.v. hekken afgesloten voor auto’s en (toeristen) bussen (anders dan bestemmingsverkeer). Bij deze hekken staan twee verkeersregelaars. Op de hoogte van het Vrouwenregt is de Nieuwe Langendijk afgesloten door pollers. 

De kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk (op het stuk tussen het Vrouwenregt en de Markt) is een ontwikkeling van de laatste jaren (nog geen lange traditie) en gebleken is dat door de hierdoor ontstane drukte de doorgang van de hulpdiensten ernstig wordt belemmerd. Dat is de reden om met ingang van dit jaar op dringend verzoek van de hulpdiensten (politie, brandweer en GGD) de kinderrommelmarkt op deze plek niet langer toe te staan. Deze maatregel geldt overigens voor de hele aanrijroute (ook op de binnenwatersloot bijvoorbeeld) 

Dit betekent niet dat er geen kinderrommelmarkt meer mogelijk zou zijn. In tegendeel. Dit jaar zijn er extra locaties bij gekomen. De gemeente heeft dit jaar naast de gebruikelijke kinderrommelmarkt rond het doelenplein (Verwersdijk, Dertienhuizen, Doelenstraat en van der Mastenstraat ) ook het Sint Agathaplein en De Oude Delft (tussen de bomen voor de Oude Kerk) aangewezen als kinderrommelmarkt. Per saldo is er hierdoor meer ruimte voor de kinderrommelmarkt dan voorgaande jaren.

Op deze informatie valt genoeg af te dingen, waarbij de term ‘het gezochte argument’ ons opvalt. Hierover wil onze fractie graag het debat aangaan met de burgemeester en ook aan de raad vragen wat men vindt van deze plotselinge situatie.

Vandaar dat ik jullie medewerking vraag om akkoord te gaan met agendering van bijgaande motie. Graag hoor ik in het FVO morgenavond voor de raad of jullie aan ons verzoek willen voldoen.

Met vriendelijke groeten,
Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

ACTUELE MOTIE   Activiteiten Koningsdag Nieuwe Langendijk

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 24 april 2014,

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad de Nieuwe Langendijk ziet als ‘de rode loper’ naar de binnenstad,
  • Koningsdag, voorheen Koninginnedag, een feestelijke dag is, waarbij in onze stad vele activiteiten plaatsvinden,
  • gedurende vele jaren kinderen op de Nieuwe Langendijk een rommelmarkt konden houden en de Nieuwe Langendijk met dranghekken gedeeltelijk werd afgesloten,
  • dit nooit tot problemen, voor zover bekend bij de gemeenteraad, heeft geleid en hierover ook nooit is gecommuniceerd,
  • nu plotseling zonder enige vorm van communicatie op dinsdag 22 april 2014 borden zijn geplaats op de Nieuwe Langendijk, waaruit nu pas blijkt, dat besloten is geen kinderrommelmarkt meer toe te staan op de Nieuwe Langendijk,
  • hierover op geen enkele wijze tijdig en vooraf communicatie heeft plaatsgevonden,
  • het vreemd is, dat op deze feestelijke dag juist op de Nieuwe Langendijk geen feestelijke activiteiten georganiseerd door ondernemers, en voor kinderen is dat een rommelmarkt, gehouden mogen worden.

Draagt het college op:

  • de kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk alsnog toe te staan op Koningsdag op 26 april 2014 en hierover afspraken te maken met de ondernemers, zodat hulpdiensten niet belemmerd worden in de uitoefening van hun taak,
  • voor de komende jaren goede afspraken te maken met de ondernemers en bewoners van de Nieuwe Langendijk, zodat tijdens Koningsdag ook feestelijke activiteiten ‘op de rode loper’ naar de binnenstad kunnen worden georganiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman