Op donderdag 23 mei  jl. was er een commissie EFB op het stadhuis in Delft. De discussie ging onder andere over cultuur waar men ook in Delft de mond vol van heeft. Ik volg deze commissie regelmatig vanuit mijn stoel thuis en mijn collega Lisette de Jongh Swemer voert dan het woord namens Hart voor Delft in de raadzaal.

Ik heb wel eens dat ik mij verbaas als er weer eens iets gezegd of voorgesteld wordt tijdens zo’n vergadering. Dat was nu ook zo en dan was het dit keer toch wel iets waarvan ik dan denk, hoe kom je er op. Heb je niets beters te doen als politicus?

De ChristenUnie Delft begon namelijk ineens over het evenement Luilak in Delft, die elke zaterdag voor Pinksteren plaatsvindt. Over het ontstaan van Luilak verschillen de meningen. Vast staat dat het al eeuwenlang gevierd wordt en niets te maken heeft met de Christelijke Pinksterviering. Volgens Historiek.net zou het feest begonnen zijn in het rampjaar 1672 toen het Franse leger richting Amsterdam trok. Er wordt weleens geopperd dat luilak teruggaat op Piet Lak, een nachtwacht van het Amsterdamse stadhuis. Zijn luiheid werd beroemd omdat hij in 1672 in slaap was gevallen terwijl hij had moeten waarschuwen voor de oprukkende Fransen.

Luilak is dus een eeuwenoude traditie waar de ChristenUnie Delft toch wel moeite mee heeft zo blijkt. Er is namelijk veel CO2 uitstoot en ze vragen zich af of de vele deelnemers, wel of niet uit Delft komen. Deze traditie welke echt maar een paar uur per jaar plaatsvindt, wil men het liefst afschaffen. Ons raadslid Lisette de Jongh Swemer gaf nog aan dat er veel mensen zijn, waaronder Hart voor Delft, die niets tegen de Luilak traditie hebben. Hart voor Delft wordt echt geïrriteerd als men vanuit de politiek weer een traditie de nek om wil draaien. Dit alles onder het mom van milieu en vooral vanuit eigen referentie kader denkende politici.

Hart voor Delft zal dan ook nooit akkoord gaan als men met een voorstel komt om Luilak af te schaffen c.q. te verbieden. We hebben wel andere zaken in Delft die wat ons betreft prioriteit en urgentie verdienen. Kortom “het zal toch niet waar zijn” dat ze dit echt menen bij de Christen Unie.

Hart voor Delft
Bram Stoop