Stadsbelangen Delft heeft al eerder kenbaar gemaakt tegen het invoeren van kentekenparkeren te zijn. Zie www.stadsbelangendelft.nl/?p=7261

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de invoering van kentekenparkeren in onze stad. Onze fractie heeft tegen dit voorstel gestemd. De belangrijkste overweging was het recht op privacy. Wij vinden het onacceptabel dat gegevens van burgers, die nergens van verdacht worden, worden geregistreerd. Bovendien kunnen andere instanties, zoals de belastingdienst, deze gegevens opvragen bij de gemeente.

Wij vonden het voorstel van het college ondoordacht. Ook bij het digitaal bezoekers parkeren. Je kunt simpel de parkeervakken een nummer geven, waarmee het doorgeven van het parkeervak nummer voldoende is. Het college had hier geen oren na evenals D66, die zelf niet in staat was als landelijke partij een privacy veilige D66 app te introduceren en de Groen Links fractie. Beide partijen walgen van cameratoezicht, maar als het gaat om de automobilist dan hebben deze partijen wat minder moeite met privacy garantie.

Vanavond besteedde RTL Nieuws aandacht aan de zaak die de Stichting Privacy First heeft aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

De stichting Privacy First heeft de gemeente Amsterdam voor de rechter gesleept vanwege haar parkeerbeleid. Het kentekenparkeren dat is ingevoerd, is volgens de stichting in strijd met het recht op privacy. 

Voorzitter Bas Filippini ageert tegen de verplichte registratie van kentekens en het gebrek aan anonieme betalingsmogelijkheden. ,,Beide aspecten zijn in strijd met het recht op privacy wegens gebrek aan noodzaak en proportionaliteit”, stelt Filippini. ,,Bovendien ontbreekt een privacy vriendelijk alternatief.” 

Aanleiding voor de rechtszaak, die dinsdag dient bij de rechtbank in Amsterdam, is een parkeerboete die Filippini ontving wegens het niet invoeren van zijn kenteken in een parkeerautomaat. Hij weigerde dit. ,,Iedere vrije burger heeft immers het recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte, ook als men ergens de auto parkeert. Dit recht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Stadsbelangen Delft zal de ontwikkelingen in Amsterdam nauwgezet blijven volgen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman