Alle tarieven zijn in meer of mindere mate verhoogd en het invoeren van digitaal parkeren zal tot een flinke kostenreductie leiden met als doel om de totale kosten van het parkeren omlaag te brengen. Dat lezen wij in de beantwoording aan de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Hier is op zicht niets aan gelogen, maar duidelijker en misschien eerlijker zou zijn om te zeggen dat het doel is om straks een zo groot mogelijk bedrag naar de algemene middelen over te hevelen. Is dat om bijvoorbeeld de kosten van een vijfde wethouder te dekken of nog een beetje extra geld in de nagenoeg bodemloze put van het stadskantoor te gooien?

Waarom zegt het college niet gewoon: ‘we staan er financieel zo beroerd voor dat wij het rechtvaardig vinden om bovenop een kostendekkend parkeertarief een extra crisisbelasting te heffen.’

In de discussie met betrekking tot het openbreken van het gesloten circuit, nog niet zolang geleden, was het de fractie van de VVD net als onze fractie, die stelde dat de auto beslist geen melkkoe mocht worden. En laat het nu juist een VVD wethouder zijn die het hardst aan de uiers trekt. Digitale tegoeden op nul stellen is onaanvaardbaar en wat onze fractie betreft zijn de voorgestelde tariefsverhogingen onverteerbaar.

Dan wat betreft het kenteken parkeren. De fractie van Stadsbelangen Delft verzet zich niet tegen automatiseren of digitaliseren van de parkeerketen. Wij hebben wel grote moeite met het op grote schaal verzamelen en opslaan van gegevens van personen die nergens van verdacht worden.

Dat deze gegevens uiteindelijk gewoon met derden gedeeld worden, staat buiten kijf. In andere steden zijn hier al voorbeelden van bekend. Waarom is er niet voor gekozen andere vormen van betalen en handhaving die minstens zo efficiënt zijn, maar waarbij de privacy minder in het geding is? Bijvoorbeeld parkeervakken een nummer geven, zodat de parkeerder alleen een parkeervaknummer hoeft te melden.

Ook over bloktijden en runshop plaatsen blijft de nodige onrust bestaan. Blijkbaar wil het maar niet lukken om een modus met een groot draagvlak te vinden. Onze conclusie is dat het invoeren van kenteken parkeren en het verhogen van parkeertarieven onvoldoende doordacht is. Op basis van het huidige voorstel van het college kan Stadsbelangen Delft hiermee dan ook niet akkoord gaan.

Fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer