Het hele gedoe rond de Sint Sebastiaansbrug is er eentje van doormodderen. Het college blijft doorgaan met het traject van blunders, slechte afspraken en enorme geldverspilling.

Met wethouder Harpe op dit dossier is er niets veranderd. Onze fractie en anderen hebben talloze schriftelijke vragen gesteld en de rode draad, die door de beantwoording loopt, is er één van vaagheid.

Vaagheid die je ook weer aantreft in de brief van 16 september jl. ‘Gemeente Delft hoeft geen aanvullende dekking in te brengen’. Wat betekent dat nu? Wordt het nieuw ontstane tekort gedekt door andere partijen? Treedt het tekort naar verwachting niet op? Of heeft gedeputeerde mevrouw De Bondt gezegd: ‘Beste mijnheer Harpe of u het wel of niet dekt maakt ons niet uit…..als u aan het eind van de rit maar wel de rekening voldoet’.

In de rapportage lezen we immers: ‘Na aanbesteding zal duidelijk worden in hoeverre risico’s zijn opgetreden en in welke mate aanspraak gemaakt moet worden op de algemene dekkingsmiddelen’.

Het enige wat wel duidelijk wordt uit deze brief is, dat deze wethouder nog volledig achter de voor Delft gemaakte slechte afspraken, door het duo Junius en Vokurka, staat. Conclusie: de Delftse burger wordt definitief hoofdsponsor van de provinciale klep. Een bedankje van de Provincie aan de Delftse burger zou op zijn plaats zijn. Wellicht kunnen wij mevrouw de Bondt deze suggestie doen tijdens haar bezoek aan deze commissie. Tenminste als zij nog durft te komen.

Wij kunnen wethouder Harpe niet zien als de man die het project Sint  Sebastiaansbrug heeft vlot getrokken. Integendeel! Hij heeft zichzelf direct verantwoordelijk gemaakt voor de vele miljoenen die de stad kwijt raakt. We weten nog steeds niet wat nu het eind onderhandelingsresultaat is, of er nu een keiharde deadline van oplevering is afgesproken en of het bedrag dat Delft nu moet bijdragen in beton is gegoten.

Het destijds afgesloten addendum is ronduit slecht voor Delft. Wij hebben toen tegen deze overeenkomst gestemd. Naar onze mening ging het niet zozeer om de vraag welke brug het zou worden. De essentie van de overeenkomst ging over de vraag wie het grootse deel  van de nieuwe brug zou betalen. De overeenkomst  had slechts het doel om Delft een zo groot mogelijke bijdrage te laten leveren aan het over het water hangende deel van de Sint Sebastiaansbrug. Precies dat deel wat niet onder de verantwoordelijkheid  van Delft valt.

Wethouder Harpe neemt geen enkele afstand van de destijds gemaakte afspraken. Daarmee maakt hij zichzelf voor 100 procent verantwoordelijk voor deze miljoenen -verspilling. En dat noemt de VVD fractie financieel degelijk beleid.

Fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer