Hoewel niet onverwacht, heeft de politieke groepering Stadsbelangen Delft met droefheid kennis genomen van het overlijden van Kees van Leeuwen.

Kees kwam begin vorig jaar in contact met onze groepering tijdens de cursus ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. Sindsdien maakte hij onderdeel uit van onze fractie en was vastbesloten hetzij als raadslid, hetzij als commissielid/niet raadslid zich in te zetten voor onze partij en onze stad. Want zo stelde hij (citaat):
‘Echte Delftenaren zijn in staat onze stad te besturen en op te komen voor Delftse belangen. Links, rechts, groen of oranje: wij hebben geen kleurtje en willen een gezond Delft, nu en in de toekomst Het beste voor Delft’.

Het bestuur stelde, op advies van de selectiecommissie voor de kandidatenlijst, de Algemene Ledenvergadering voor Kees als nummer 3 op de kandidatenlijst te plaatsen. De ALV ging hiermee akkoord. Na vaststelling van de kandidatenlijst werd helaas bij Kees een ernstige ziekte geconstateerd.

Stadsbelangen Delft verliest in Kees een man, die zeer gemotiveerd was om zich in te zetten voor onze stad en met name de ouderen in onze stad. Met zijn gedrevenheid, inzet en humor leverde hij een bijdrage aan de werkzaamheden van onze fractie, ook tijdens de verkiezingscampagne hoewel zijn gezondheid sneller achteruitging dan hijzelf en wij verwachtten.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden sterkte met het verlies van Kees en bedanken Kees voor zijn inzet voor Stadsbelangen Delft.

Politieke groepering Stadsbelangen Delft