ikeaIn de commissie Algemeen van 19 juni jl. werd onder andere gesproken over de afsluitingen van de afritten bij Ikea. Opmerkelijk dat de VVD dit punt ter bespreking op de agenda heeft laten zetten naar aanleiding van de beantwoording op onze Schriftelijke vragen van 27 januari 20140.

Juist VVD-lijsttrekker/fractievoorzitter de heer Smals insinueerde destijds naar aanleiding van onze vragen via twitter dat van Stadsbelangen Delft de vestiging van Ikea Delft niet open mocht zijn op drukke dagen. In tegenstelling tot wat de heer Smals beweerde, heeft Stadsbelangen Delft voornamelijk haar zorgen geuit over de verkeersproblematiek, veiligheid en bereikbaarheid van onze stad en de bereikbaarheid van de camping in de Delftse Hout. Punten die de VVD juist zou moeten onderschrijven als wij hun verkiezingsprogramma mogen geloven. Zaken afdoen als: ‘er is ook nog een afrit Delft-Zuid en Delft-Noord’, vinden wij nogal kort door de bocht. Hiermee doe je eveneens de bereikbaarheid van het VVD-paradepaardje ‘de Marktgarage’ tekort. Kortom, laten wij de kortzichtige reactie van de heer Smals wijten aan zijn gebrek aan dossierkennis op dit punt.

Stadsbelangen Delft heeft naar aanleiding van de  beantwoording van het college op onze
vragen  aanvullende vragen gesteld. Het college verwijst onder meer naar een ‘analyse’ die zou plaatsvinden. Voormalig wethouder Junius heeft op 5 februari jl. gesproken met 3 personen van Ikea over de afsluitingen van de afritten. Welke concrete afspraken hieruit zijn voortgekomen, was en is ons nog steeds niet duidelijk. Een oplossing is er nog steeds niet. Dat bleek weer op Hemelvaartsdag.

In de commissie Algemeen bevestigde wethouder Harpe dat er tot nu toe nog niets is geanalyseerd. Het college heeft de raad dus misleid met haar eerdere antwoorden op onze vragen. Rond deze tijd zou de uitkomst van de analyse te verwachten zijn. Er zijn nu wel plannen zijn om deze problematiek beter in beeld te krijgen door middel van het plaatsen van camera’s. Deze moeten in beeld brengen wat nu de daadwerkelijke oorzaak is van de fileproblemen. Worden deze veroorzaakt door de infrastructuur, parkeercapaciteit of toch de menselijke (verkeersregelaars) inzet?! Stadsbelangen Delft denkt dat het een combinatie van factoren is, maar dat zullen we moeten afwachten.

Het inzetten van camera’s, vraagt wat voorbereidingstijd. De planning is dat vanaf september as. tot het einde van dit jaar de situatie in beeld wordt gebracht. Wij gaan ervan uit dat de drukke decembermaand volledig wordt gevolgd. Hierna vindt een analyse plaats. Belangrijker nog is dat de analyse zorgt voor adequate oplossingen.

Over eventuele kosten van het onderzoek en analyse, kon wethouder Harpe nog geen duidelijkheid geven. Ook niet wie straks bijdraagt aan de kosten voor oplossingen. Wij gaan er vanuit dat Ikea Delft ook een duit in het Delftse zakje doet! Op ons verzoek heeft wethouder Harpe toegezegd zijn beantwoording op onze aanvullende vragen schriftelijk te bevestigen. Goed dat het college nu onderkent, dat dit probleem moet worden opgelost. Wordt vervolgd.

Stadsbelangen Delft
Werner Bremer, Bianca van der Werf