blauwalgDat Pieter Stienstra (D66) nog niet zo lang raadslid is, is bekend. Hij twittert er lustig op los. Hij maakt zich, overigens terecht, zorgen over de blauwalg in de Delftse Hout. Hij vraagt zich af wat we nog meer kunnen doen om dat te bestrijden. Kennelijk heeft hij zijn huiswerk niet goed gedaan.

Stadsbelangen Delft heeft in augustus 2013 al aandacht gevraagd voor dit probleem. Zie link. www.stadsbelangendelft.nl/?p=5124

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2014-2017 heeft onze fractie hiervoor aandacht gevraagd. (citaat)’Het college slaagt er maar niet in het jaarlijkse blauwalgprobleem in de Delftse Hout op te lossen. Simpel fonteinen plaatsen en bijvoorbeeld een waterglijbaan. Dat houdt water in beweging en geeft de blauwalg geen kans.’

Wij hebben hiervoor ook een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 7 november 2013. Deze werd alleen gesteund door de SP. Zijn eigen fractie van D66 steunde onze motie niet. Een beetje krom om nu voor de bühne aandacht voor dit probleem te vragen.

Wij overwegen bij de behandeling van de Programmabegroting 2015-2018 de motie opnieuw in te dienen. We nemen aan dat D66 deze keer, gezien de zorgen van dhr. Stienstra, onze motie wel zal steunen. Afwachten maar.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman/Bram Stoop