Stadsbelangen Delft is niet tevreden over de manier waarop de evaluatie van de regeling ‘incidentele festiviteiten’, ook wel het ‘puntensysteem horeca’ genoemd, is gevoerd.

Deze evaluatie is met een te smal draagvlak tot stand gekomen. Voornamelijk de Delftse muzikanten en bewoners van binnen- en buiten de binnenstad, die wel behoefte hebben aan levendigheid, waren niet gehoord.

De eerste ‘beeldvormende sessie’ van de commissie economie, financiën en bestuur op 9 januari jl. liet zien dat er een grote groep belanghebbenden is, die zich ook graag wilden uitspreken over het puntensysteem.

Uitkomst was dat de regeling niet hoeft te verdwijnen, maar met een versoepeling prima kan functioneren zonder dat de horeca, winkeliers en bewoners hier (over)last van ondervinden.

Op het verzoek van commissielid Marcel Koelewijn heeft de burgemeester nu toegezegd in gesprek te gaan met alle betrokkenen om het vanuit een breder draagvlak te bespreken.

De regeling ‘incidentele festiviteiten’ beperkt niet alleen horecaondernemers, maar ook Delftse winkeliers. Deze groep heeft het al zwaar te verduren door webshops en grote internet platformen.

Zij kunnen zich onderscheiden door het behoud van een ‘bruisende binnenstad’ dat bezoekers aantrekt en daardoor klanten.

Op de gemeenteraadsvergadering van 5 maart zal blijken of de regeling wordt versoepeld.

Voor het artikel in Delft op Zondag van 2 februari klik hier: https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/91839/-onze-binnenstad-hoort-een-bruisende-plek-te-zijn-

Stadsbelangen Delft
Marcel Koelewijn