Allereerst wenst Hart voor Delft onze inwoners een mooi 2024 toe!

De oud-en-nieuw viering in Delft is weer voorbij. Ook dit jaar waren de voorbereidingen vanuit politie en externe organisaties afgerond en het was weer afwachten op wat er komen ging. Eén keer per jaar is het oud-en-nieuwfeest een traditie en een begrip in alle steden van Nederland, zo ook in Delft.

In verreweg de meeste wijken van onze stad ging het bij dit oud-en-nieuwfeest prima! Maar dit jaar ging het weer fout in de wijk, die al meer dan 20 jaar een aandachtswijk is. Hart voor Delft had nog opgeroepen op onze website en Twitter: Blijf met je handen van de hulpverleners, zoals politie-, brandweer- en ambulancepersoneel, af. Voor sommigen is dat tegen dovemans oren gezegd, zo is ook nu weer gebleken.

Het Buitenhof is de wijk waar ook op dit moment weer miljoenen euro’s gereserveerd staan, omdat het wederom tot aandachtswijk is gebombardeerd. Delft West is heilig bij dit college. Hart voor Delft is het hier niet mee eens, omdat Delft niet alleen bestaat uit Delft West. Ook andere wijken in Delft kennen problemen zoals armoede, eenzaamheid, werkloosheid en zeker ook criminaliteit. Maar toch ging het in die wijken goed tijdens oud en nieuw. Waarom in die wijken wel?

Bij de wijk Buitenhof hebben wij als enige politieke partij een dringende oproep gedaan om het welzijnswerk te evalueren, want wat gaat hier nu telkens fout in deze wijk. Steeds weer deze wijk. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen in deze wijk gestopt. Het lijkt wel of al die miljoenen in een afvalputje zijn verdwenen. Wat is nu het resultaat zoveel jaar en miljoenen investeringen later? Ook nu weer ernstige zaken, zoals het bekogelen van ambulance- en politiepersoneel met extreem zwaar vuurwerk. Beschadigen van andermans eigendommen. Wie dit doet, is wat ons betreft iemand waar een steekje los zit. Hart voor Delft is klaar met het beleid op beleid maken zonder evaluatie en gewenste resultaat.

Ons commissielid Aïsha Sriram schreef hier in november 2022 al een stuk over op onze website.
https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/wanneer-gaat-de-politiek-eens-terugkijken-op-hun-eigen-handelen/

Misschien zijn dat ook niet de jongeren, die ze in beeld hebben en waar ze aan talentontwikkeling doen. Wat ons betreft moet er, als deze daders gepakt worden, supersnelrecht ingezet worden. Wellicht een straatverbod voor minimaal 5 jaar tijdens oud en nieuw. Hart voor Delft is vanmorgen in Buitenhof geweest en mensen zijn geschokt, want wat was de reden dat het zo mis kon gaan? Wat duidelijk is, is dat er genoeg problemen spelen in deze wijk. Na zoveel jaar miljoenen uitgeven, zou je toch resultaat moeten verwachten?

Hart voor Delft hoopt dat de politie de daders snel kan oppakken, wat met ons nog veel meer mensen hopen. Het wordt tijd dat de gemeente Delft eens inziet dat de focus wat minder op Delft West moet liggen, maar ook de focus richting de wijken waar het wel goed gaat.

Wat Buitenhof betreft komen nu natuurlijk de welbekende geschokte reacties vanuit de politiek, zoals we gewend zijn en wat bijna op een band lijkt, die wordt afgespeeld. Hart voor Delft heeft, zoals bekend, veel waardering, vooral voor politie en andere hulpverleners. Maar Hart voor Delft vindt ook dat de politiek deze mensen te allen tijde in bescherming moet nemen. Voor de portefeuillehouder voor wat betreft veiligheid is hier dan ook nog wel een slag te maken.

Hart voor Delft leest in de media dat er wederom vanuit het rijk miljoenen worden vrijgemaakt voor Delft West. Hart voor Delft weet ook dat er initiatieven zijn van wijkbewoners die in deze wijk aan de slag willen. Mensen, die iets willen doen in hun wijk. Dat zijn de types van ‘niet lullen, maar doen’. Deze brengen wij dan in contact met degene die erover gaat binnen de gemeente Delft, maar deze mensen komen niet aan bod en vissen met al hun goede bedoelingen achter het net. Ook in Delft hebben we te maken met een aantal professionele subsidievreters, die vooral hun eigen eilandjes, lees miljoenen, beschermen. Vaak merken we de bureaucratische rompslomp, maar ook vooral dat men niet wil afwijken van hun gekozen beleid, dat tot op heden niet tot het gewenste resultaat leidt. Wij vinden dit dus een gemiste kans.

De gemeente Delft is 6 kilometer in het vierkant. Hart voor Delft vindt dat het dan toch mogelijk moet zijn om een stadsbrede aanpak te laten komen. De wijken waar het namelijk goed gaat, die moet je gaan belonen. Nu lijkt het erop dat als je een aandachtswijk bent, je dan pas de nodige aandacht krijgt. De omgekeerde wereld dus, waar we vanaf moeten. De vraag is dan ook: hoeveel aandacht moet een wijk nog hebben?

Bram Stoop
Hart voor Delft