Stadsbelangen Delft vindt dat kiezers vooraf duidelijkheid moeten hebben over kandidaat wethouders en niet na de verkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2017 werd door de gemeenteraad de motie wethouders aangenomen, die door Stadsbelangen Delft was ingediend.

Zie onderstaande link:

http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/motie-wethouders-sd-vvd-cda-fvk-gl-stip-d66_66181.html

Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat toekomstige coalitiepartijen kritisch kijken naar de kwaliteiten van hun kandidaat wethouders. Delft heeft recht op bekwame bestuurders, die in staat zijn om samen met de gemeenteraad en in samenspraak met de ambtelijke organisatie, de inwoners en de ondernemers onze stad te besturen. Stadsbelangen Delft heeft de ambitie om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het wordt hoog tijd dat een echte lokale stadspartij deel gaat uitmaken van het nieuwe college. Daarom is uw stem op 21 maart 2018 op onze partij van groot belang en ‘Het beste voor Delft!’

Stadsbelangen Delft denkt in Fred Kloezeman een uitstekende bestuurder voor onze stad te hebben gevonden. Een man die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van economie, Midden en Klein Bedrijf (MKB) gebiedsontwikkeling, sport en in de landelijke politiek als lid van de adviescommissie voor Economie, Financiële zaken en MKB. Een bestuurder pur sang, die midden in de maatschappij staat en inmiddels 26 jaar woonachtig is in onze stad.

Momenteel is Fred werkzaam als statutair directeur voor een bedrijf dat zich bezighoudt met Huisvesting ten behoeve van werkmaatschappijen (o.a. GWW-aannemer (Grond-,Wegen-,Water), Staalconstructiebedrijf, Milieutechnisch bedrijf), beheer beleggingsportefeuille onroerend goed, ontwikkeling en realisatie vastgoed voor de markt, ondersteuning en controle op werkmaatschappijen, beleid & organisatie, externe contacten en relatiebeheer.

Note: voor meer informatie neem contact op met Bram Stoop (lijsttrekker) 06 17437565 /            bram.delft@outlook.com

Politieke groepering Stadsbelangen Delft
Het beste voor Delft!