Hart voor Delft staat erom bekend dat we de wijkagenten een warm hart toedragen. Dit heeft ons doen besluiten om te vragen of we als fractie langs konden komen op het politiebureau aan de Jacoba van Beierenlaan. Onze interesse ging vooral uit naar het basisteam, waarvan de wijkagenten onderdeel zijn. Op dinsdag 14 november 2023 was het zo ver en waren vijf fractieleden en een bestuurslid op het politiebureau om in gesprek te gaan met de wijkagenten en hun leidinggevende.

We zijn enthousiast ontvangen door drie wijkagenten en twee Operationeel experts. Ook de leidinggevende, die de wijkagenten aanstuurt, was aanwezig. Hart voor Delft had van tevoren een aantal vragen via de mail gestuurd en verder was het natuurlijk vooral luisteren naar de ervaringen uit het werkveld van de wijkagenten.

In principe zijn er in elke wijk van Delft twee wijkagenten. Eén team met één taak. Veel is er gesproken over zaken waar een wijkagent zoal mee te maken heeft in het dagelijks werk in Delft. Wat daarbij ook aangegeven werd, was dat de samenwerking met externe partners goed te noemen is. Nadrukkelijk kwam het punt verwarde mensen in onze stad ter sprake. De wijkagenten besteden hier erg veel aandacht aan. Dat heeft tot gevolg dat ze vaak niet voldoende aan hun kerntaak toekomen, zoals het opsporen van strafbare feiten en andere activiteiten. Er zijn te weinig hulpverleners c.q. maatschappelijk werkers. Verwarde mensen onder invloed van alcohol of drugs kunnen nergens ondergebracht worden. Duidelijk werd dat hier een oplossing voor moet komen.

Ook is er gesproken over dat wijkagenten overgeplaatst worden naar andere wijken, terwijl bewoners tevreden zijn over de desbetreffende wijkagent. We hebben hier uitgebreid uitleg over gehad. Het rouleren van wijkagenten maakt onderdeel van het beleid uit.

De digitalisering werkt ook door in de wijken en er is veelvuldig contact met bewoners via social media. Een aantal wijkagenten zitten bijvoorbeeld ook op instagram of twitter, waar de wijkbewoners ze prima weten te vinden. In dit anderhalf uur durend bezoek is veel gezegd en gediscussieerd over de werkzaamheden van wijkagenten. Het doel waarvoor we kwamen is gehaald, namelijk een goed beeld krijgen van het werk van de wijkagent.

Het wijkagententeam verzet heel veel nuttig en belangrijk werk in de diverse wijken. Hart voor Delft heeft hier veel waardering voor! Goed om elkaar te kunnen ontmoeten op deze wijze en ons bezoek werd ook aan de kant van het basisteam gewaardeerd.

Hart voor Delft
Bram Stoop