De naamsverandering van Station Zuid kost maar € 200,000. Het museum Prinsenhof moet worden verbouwd voor slechts 30 miljoen euro. Zo maar twee voorbeelden van dit college, die doet of Delft weer alles voor elkaar heeft na de financiële crisis. Maar € 75.000,00 investeren om Delftse kinderen in Delft onderwijs te laten volgen is een stuk lastiger.

Het is voor Stadsbelangen Delft en onze inwoners niet te begrijpen dat D66 wethouder Hekker het niet voor elkaar heeft gekregen om de basisschool de Schatkaart in de Harnaschpolder open te houden. Deze school heeft met een jaarlijks tekort te maken van €75.000 en gisteren kreeg de medezeggenschapsraad te horen, dat besloten is de Schatkaart op 1 augustus 2018 te sluiten. Hier waren we al bang voor.

Een openbare basisschool De Schatkaart in de Harnaschpolder wordt dus gesloten, terwijl de inspectie van Onderwijs deze school de titel excellent gaf. Op de site van de inspectie van Onderwijs staat letterlijk dat deze kwalificatie van excellent een positief effect heeft op de school zelf, de leraren en de kinderen. Excellent houdt in dat je als school namelijk bijzondere kwaliteiten in het onderwijs hebt, waarbij de kinderen voordeel hebben.

Wij vragen ons echt af hoe het mogelijk is, dat het bestuur van Librijn deze school als dislocatie bestempelt. Uit een e-mail van 30 januari 2018 van een ouder uit Rijswijk buiten blijkt, dat zij hun kind in de aangrenzende wijk op school wilde doen. Daar kreeg men te horen dat de wachtlijst voor hun kind drie jaar was. Dus geen plek voor dat kind op die school. Wel werd deze ouders geadviseerd contact op te nemen met Librijn, want Librijn opent op 1 maart 2018 tijdelijk een vestiging aan de Rijnweg 7. Dat is op de grens Rijswijk-Delft. Kennelijk kost dat geen geld. Dat daar Montessorionderwijs wordt gegeven, wordt even over het hoofd gezien. Vele ouders willen gewoon openbaar onderwijs, ook in de Harnaschpolder. Onze fractie heeft rare onderbuikgevoelens bij dit hele gebeuren. Dat hebben we eerder al op 21 januari op onze site aangegeven.  Zie onderstaande link: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8817

Vooral omdat de voorzitter van de Raad van Toezicht een D66 wethouder uit Teijlingen is. Deze Arno van Kempen heeft dit probleem niet willen oplossen met collega D66 wethouder van Onderwijs uit Delft. Beiden D66-ers hebben in ieder geval de ouders en kinderen in de Harnaschpolder in de steek gelaten.

Onze fractie is ernstig teleurgesteld dat het Delftse college het niet voor elkaar heeft gekregen om de Schatkaart open te houden ondanks onze motie die eerder unaniem door de raad werd aangenomen. Het kan toch niet zo zijn dat het openhouden van deze mooie school vastloopt op € 75.000,00, terwijl dit college met het grootste gemak aanmerkelijk hogere uitgaven aan andere zaken wil besteden? Wij vinden dat geld uitgeven aan verkeerde prioriteiten, terwijl de kinderen en hun ouders inclusief de medezeggenschapsraad, die de school graag open wilde houden, gewoon het nakijken hebben.

Het heeft er zelfs toe geleid dat een leerling een persoonlijke brief heeft geschreven naar Mark Rutte. Zie onderstaand.

 

image1 (002)

Stadsbelangen Delft gaat via de rondvraag in de commissie Sociaal Domein van
13 februari 2018 uitgebreid uitleg vragen aan de wethouder van Onderwijs Aletta Hekker. Wij zijn erg benieuwd wat er werkelijk voor pogingen zijn gedaan om uitvoering te geven aan onze motie. Zijn de ouders in de Harnaschpolder destijds op het verkeerde been gezet toen zij dachten dat zij hun kinderen naar de Schatkaart op school konden laten gaan? Zeker is, dat deze kwestie naar ons gevoel niet Excellent is verlopen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop