Hallo, ik ben Coby de Koning, nummer 2 op de kandidatenlijst bij Stadsbelangen Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Ik ben in een andere gemeente werkzaam als ambtenaar van de burgerlijke stand, daarnaast ben ik vrijwilliger bij Hospice Delft en op verzoek rij ik met de rolstoel gasten voor de Zonnebloem. Als lid van de ledenraad van De Laatste Eer in Delft vertegenwoordig ik de leden.

Als geboren en getogen Delftenaar vind ik het belangrijk dat Delft bewoonbaar blijft voor alle Delftenaren. Vanaf 2003 tot nu heb ik de Delftse bewoners langs de spoorlijn vertegenwoordigd in het Platform Spoor. Ik heb me daar ingezet voor de verbinding van de Delftse wijken met het Centrum tijdens de bouw van de spoortunnel.

In 2014 ben ik voor Stadsbelangen Delft benoemd in de Commissie Sociaal Domein en Wonen. Hier probeer ik Delft sociaal, betrokken en leefbaar te houden voor de Delfts burger, jong en oud, op het gebied van wonen, scholen en gezondheid.

Zo probeer ik het BESTE VOOR DELFT voor de burger van DELFT voor elkaar te krijgen. Helpt u mij dit in Delft voor elkaar te krijgen?

Lieve groet, Coby de Koning
Stadsbelangen Delft