busDe afgelopen jaren heeft Stadsbelangen Delft regelmatig aandacht gevraagd voor een verbod van touringcars in de binnenstad. (zie: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4227 en http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4234).

Destijds liet oud-wethouder Junius (CDA) duidelijk merken geen voorstander te zijn van het weren van touringcars op de Nieuwe Langendijk. Er werden allerlei fake argumenten van stal gehaald, gebaseerd op aannames, die op geen enkele wijze waren onderbouwd. Geen woord werd besteed aan de nadelige situatie die touringcars veroorzaken voor bewoners en ondernemers op de Nieuwe Langendijk. Geen woord over verbetering van het klimaat daar, geen woord over het opheffen van onnodige filevorming op de Nieuwe Langendijk en geen woord over geluidsoverlast.

Gelukkig komt daar nu eindelijk verandering in. Nog niet definitief in 2016, maar in ieder geval worden vooruitlopend op het verbod voor touringcars vóór de start van het toeristenseizoen 2016 een aantal korte termijnmaatregelen genomen.

De Koepoortplaats wordt voor het eind van 2015 aangewezen als in- en uitstaplocatie, lang parkeren wordt gerealiseerd op het Zuidplantsoen. Er komen duidelijke borden naar de Koepoortplaats en het Zuidplantsoen zodat chauffeurs weten waar ze naartoe moeten. Daarnaast wordt de voetgangersoversteek aan de Van Miereveltlaan verbreed, waardoor grotere groepen veilig en in één keer kunnen oversteken. Deze maatregelen zijn bedoeld om het weren van touringcars uit het centrum per oktober 2016 succesvol te laten verlopen.

Stadsbelangen Delft verwelkomt de aangekondigde maatregelen. Het werd de hoogste tijd! Nu nog maatregelen nemen tegen de te grote lijnbussen die door de binnenstad rijden. Hopelijk duurt dat niet nog eens vier jaar. Hoe eerder, hoe beter!

Fractie Stadbelangen Delft
Aad Meuleman