1basDelft Kennisstad! Het klinkt mooi op papier, maar ondertussen is Delft ruim 8 jaar bezig een simpele brug te vervangen en schreeuwden partijen als STIP, D66, Groen Links en de PvdA al jaren dat tramlijn 19 snel moest gaan rijden.

En dat terwijl Delft al die jaren, mede onder dwang van de Provincie, en de Provincie zelf niet in staat zijn gebleken eerst een brug te vervangen.

Stadsbelangen Delft heeft van begin af aan gepleit om de huidige Sint Sebastiaansbrug simpel op te knappen. Diverse colleges en coalitiepartijen deden in het verleden steeds iedereen geloven, dat dit niet mogelijk was. Bovendien waren contracten met partijen heilig en konden deze absoluut niet worden gewijzigd. Dat zou Delft veel geld kosten.

Zelfs de bezwaren van bewoners werden door voormalig STIP wethouder Guldemond simpel weggewuifd en nu zit Delft nog steeds met de gebakken peren. Extra vertraging en iedereen weet dat extra vertraging uiteindelijk duurder wordt. Nog steeds geen nieuwe brug, een onaanvaardbare verkeerssituatie op de huidige plek en tramlijn 19………zal niet eerder gaan rijden dan in 2019 (als het mee zit).

Wethouder Harpe is zeker niet te benijden door het gepruts van zijn voorgangers, maar ook hij wordt ‘gedwongen’ in de Provincie dwangbuis te blijven lopen. Wat jaren zogenaamd niet kon, blijkt nu ineens wel mogelijk te zijn. In zijn brief van 27 maart 2015 wordt een nieuw onderzoek aangekondigd, waarbij diverse opties worden onderzocht.

Er ontbreekt volgens Stadsbelangen Delft één extra optie, namelijk renovatie van de brug. Bovendien zijn wij van mening, dat alles nu op nul gezet kan worden. Er is immers sprake van een totaal nieuwe situatie. Stadsbelangen Delft wil dat wethouder Harpe nu gaat onderhandelen vanuit de nul situatie, waarbij Delft alleen de kosten van de aanbrug op zich neemt en de Provincie Zuid Holland volledig de kosten van welke brug dan ook voor haar rekening neemt.

Stadsbelangen Delft heeft de brief van wethouder Harpe ter bespreking gevraagd bij de eerstvolgende commissie RVW op 21 april 2015.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman