Op 23 november 2017 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de Boksvereniging Delft omdat deze vereniging uit de gymzaal van de Cornelis Musiusschool moest vanwege een verbouwing. Zie onderstaande link:

De gymzaal komt hierdoor te vervallen en de Boksschool Delft, die al sinds 1982 bestaat, dreigde op straat te komen staan. De gemeente zou haar best doen, kregen wij als antwoord. Maar op papier je best doen, is gemakkelijk opgeschreven.
Stadsbelangen Delft heeft al diverse keren aangegeven dat de gemeente veel meer in overleg moet gaan met verenigingen zoals deze. Er zijn diverse andere sportscholen en verenigingen in Delft waar je veel meer mee kan en als gemeente voor kunt betekenen. Denken in resultaat is wat wij willen en daar heb je elkaar voor nodig.

Stadsbelangen Delft wil dat de gemeente nog meer gezamenlijk optrekt met de Sportraad en met alle sportverenigingen, groot en klein. Binnen het hele Sociale Domein moet een professionaliseringsslag worden gemaakt als het gaat om het sportbeleid in Delft.

Vooral in de Delftse wijken Wippolder, Heilige land, Bomenwijk en Brasserskade is er een enorm tekort aan betaalbare gymzalen. Voor de Boksvereniging Delft kwam van de Laurentius Stichting dan nog wel een aanbod voor een locatie in de Griegstraat, maar die bleek toch niet geschikt. De Boksvereniging heeft met diverse instanties contacten gehad zoals de gemeente Delft, de Sportraad en de Laurentius stichting. Ook zijn er contacten geweest met de TU Delft, GGZ St Joris en ROC Mondriaan aan de Brasserskade, maar niemand had een oplossing.

De moed was al aardig in de schoenen gezakt, maar gelukkig voor deze vereniging bood Cultuurlab Delft de Boksschool Delft wel een helpende hand. Hoe simpel kan resultaat zijn. Het was een kwestie van een probleem delen en er gezamenlijk uitkomen. De Boksvereniging Delft heeft dankzij het Cultuurlab een nieuwe locatie gevonden op de Brabantse Turfmark 9 en kan daar per 1 maar 2018 terecht. Stadsbelangen Delft is natuurlijk blij voor de boksschool, maar minder tevreden over de slagvaardigheid vanuit de gemeente bij deze kwestie. Van de gemeente mag extra inzet worden verwacht als dit soort situaties zich voordoen bij verenigingen.

Stadsbelangen Delft heeft sport hoog op de agenda staan, ook in ons verkiezingsprogramma. Wij willen in ieder geval dat ook de doelgroep 50 plus, waarvoor we al eerder aan de bel trokken, net als onze jongere in Delft een breed sportaanbod gaan krijgen. Hierbij hebben wij het niet over sportactiviteiten ter voorkoming van vandalisme of om jongeren tijdens de Ramadan bezig te houden, zoals nu nog jaarlijks in Delft plaatsvindt. Stadsbelangen Delft heeft het over een structureel sportaanbod voor alle Delftenaren die daar behoefte aan hebben. Daar moet je als gemeente direct op kunnen inspelen als de situatie daarom vraagt. Dat is Het beste voor Delft!

Heeft een sportvereniging een probleem en delen zij dit probleem met de gemeente of de Sportraad dan is het wat Stadsbelangen Delft betreft een gezamenlijk probleem, dat gezamenlijk moet worden opgelost. Zo creëer je een band van vertrouwen, maar dat hoef ik in de sportwereld niet uit te leggen. Het gaat dus om denken in resultaat!

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop