In de commissievergadering RV werd afgelopen dinsdag het bestemmingsplan Noordwest besproken. Ook hier weer blijkt dit bestemminsplan te worden aangepast op basis van onder andere al een kant en klaar plan van een ontwikkelaar. Welke rechtsbescherming hebben inwoners nog als vastgestelde bestemmingsplannen op basis van al voorgekookte ontwikkelplannen steeds worden aangepast?

In het gebied rond de Mina Krusemanstraat 40-44 stelt het college een functiewijziging voor van maatschappelijk naar wonen en voegt daaraantoe dat in het pand 14 studentenstudio’s zijn voorzien. Het is maar zeer de vraag in hoeverre de omgeving in deze wijk hierover is geïnformeerd. De omgevingswet die in de toekomst regelt, dat de omgeving wel wordt betrokken bij dergelijke plannen, was nu nog niet van toepassing, aldus wethouder Förster. Een gemiste kans om daar niet nu al op in te spelen.

Juist ook omdat fracties recentelijk een brief ontvingen van een bezorgde inwoonster, die al jarenlang woont in deze wijk en veel overlast ervaart van studenten die daar al wonen. Zij schrijft onder andere (citaat): ‘Het bouwproject is bijna voltooid. De studenten die er al waren van de Ricardishof zijn met 99, ik had nooit gedacht dat het er zo veel waren maar heb het onlangs opgezocht, met de toestroom van de studenten of short stayers die nog gaan komen zal de verhouding burger/student (of short stayer) 1 tot 3 zijn of zelfs 1 tot 4, dus de burger sterk in de minderheid. Terwijl ik dit al 17 jaar als een gewone burgerwijk beschouwd heb met wat studenten.’ 

En verder (citaat): ‘Door Woonbron en gemeente word ik ondertussen uitgekotst, want ik ben blijven schrijven (al 1 jaar) en mijn verwondering uitspreken over het feit dat hier blijkbaar een normale burgerwijk, zo snel moet veranderen zonder communicatie (en begin nou niet weer over die brief van de aannemer), een volle studentenwijk moet worden met, en dat mensen dat opgedrongen krijgen.’

Ook ouderen hebben behoefte aan mogelijkheden om kleiner te kunnen gaan wonen of jongeren en starters, die graag woonruimte in Delft willen hebben. Maar nee, achter de schermen wordt al besloten dat er in dit complex 14 studentenstudio’s worden gebouwd en het bestemmingsplan wordt er vrolijk op aangepast zonder dat bewoners in deze wijk daarover worden geïnformeerd.

Stadsbelangen Delft is het hiermee oneens. Samen met andere fracties bereiden wij een amendement voor, dat we tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2017 zullen indienen. Wij willen op die plek niet nog eens 14 studentenstudio’s extra. Studenten moeten geen overheersende factor worden in deze normale woonwijk.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman