Naar aanleiding van het werkbezoek van Hart voor Delft aan het politie basisteam, heeft Hart voor Delft enige tijd geleden vragen gesteld over het probleem met verwarde personen. De politie is hier dusdanige tijd mee bezig, waardoor het eigenlijke werk in de knel komt.

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord. Zie hieronder:
2403040 College van B&W – beantwoording schriftelijke vragen van de fractie HvD inzake verwarde personen

Ondanks de antwoorden blijven er toch nog vragen over. Reden voor Hart voor Delft om de beantwoording van het college van B&W te agenderen voor de commissievergadering van donderdag 29 februari 2024.

Delft op Zondag besteedt deze week terecht aandacht aan dit onderwerp. Zie onderstaande link.

https://www.delftopzondag.nl/reader/23057

Ook Omroep Delft heeft aan dit onderwerp eerder aandacht besteed.

https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/politie-heeft-handen-vol-aan-verwarde-personen

Het is belangrijk dat het probleem van verwarde personen in onze stad adequaat wordt aangepakt, zodat de politie niet onnodig veel tijd kwijt is aan dit probleem en zich kan bezighouden met ander belangrijk werk in onze stad. Wordt vervolgd.

Bram Stoop
Hart voor Delft