fietspadHet fietspad langs het NS station in Delft levert onveilige gevoelens op bij inwoners in onze stad. Het risico bestaat dat mensen de gracht in fietsen/vallen omdat er geen afscheiding is aangebracht langs het fietspad en de gracht. Er zijn weinig mogelijkheden om uit de gracht te komen als gevolg van de hoge kadermuren.


Er is al diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp in de commissie RV. Wethouder Harpe verdedigde de huidige situatie door te stellen dat langs de andere grachten in onze stad ook geen aparte afscheidingen zijn. Begin volgend jaar zal hij met bewoners en experts de situatie gaan bezien. Overigens zit hij vaak in het stadskantoor, dus onbekend zal de situatie niet voor hem zijn.

Wethouder Harpe opperde het idee dat het misschien goed is om aan de binnenkant van de gracht enkele ladders te bevestigen. Dan kunnen mensen weer gemakkelijk uit de gracht komen als zij daar zijn ingevallen/gereden. Een beetje vreemde redenering. We zorgen ervoor dat je gemakkelijker uit het water kan komen als je erin gevallen bent. Wat een vreemde creatieve oplossing!

Het lijkt onze fractie dat je in de eerste plaats probeert te voorkomen dat mensen in de gracht vallen. Vandaar dat er inmiddels door verontruste inwoners een petitie is gestart. Zie onderstaande link.

https://fietspadlangsstationdelft.petities.nl/

Van harte aanbevolen!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman