Delft: ladder als reddingsvest?

fietspadHet fietspad langs het NS station in Delft levert onveilige gevoelens op bij inwoners in onze stad. Het risico bestaat dat mensen de gracht in fietsen/vallen omdat er geen afscheiding is aangebracht langs het fietspad en de gracht. Er zijn weinig mogelijkheden om uit de gracht te komen als gevolg van de hoge kadermuren.


Er is al diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp in de commissie RV. Wethouder Harpe verdedigde de huidige situatie door te stellen dat langs de andere grachten in onze stad ook geen aparte afscheidingen zijn. Begin volgend jaar zal hij met bewoners en experts de situatie gaan bezien. Overigens zit hij vaak in het stadskantoor, dus onbekend zal de situatie niet voor hem zijn.

Wethouder Harpe opperde het idee dat het misschien goed is om aan de binnenkant van de gracht enkele ladders te bevestigen. Dan kunnen mensen weer gemakkelijk uit de gracht komen als zij daar zijn ingevallen/gereden. Een beetje vreemde redenering. We zorgen ervoor dat je gemakkelijker uit het water kan komen als je erin gevallen bent. Wat een vreemde creatieve oplossing!

Het lijkt onze fractie dat je in de eerste plaats probeert te voorkomen dat mensen in de gracht vallen. Vandaar dat er inmiddels door verontruste inwoners een petitie is gestart. Zie onderstaande link.

https://fietspadlangsstationdelft.petities.nl/

Van harte aanbevolen!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

4 reacties

  1. jammer dat dhr Harpe nooit heeft willen luisteren naar de bewonersvertegenwoordigers in het platform spoor, waar dit al vele male aan de orde is geweest. Overigens stonden in de binnenstad aan de grachtenkant altijd auto’s en thans fietsen geparkeerd en ligt het fiets/wandel gedeelte niet direct aan de gracht. meneer Harpe moet er eerst iemand in de gracht vallen en verzuipen?

  2. Belachelijk! Een jaar geleden waaide het zo hard dat ik bijna mijn kinderwagen en mijn zoon op het fietspad moest duwen omdat ik niet langs het water kon wandelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *