In de raadsvergadering van 26 november 2015 diende onze fractie een motie in om cameratoezicht in het stationsgebied te handhaven.

Juist in een dergelijk gebied is cameratoezicht geen overbodige luxe. Het gaat immers om het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in dit gebied. Opmerkelijk dat partijen als D66, Groen Links, PvdA, SP en STIP hier geen oog voor hebben en kennelijk terugverlangen naar de ‘bromsnortijd’.

Cameratoezicht in onze maatschappij is tegenwoordig een niet weg te denken middel mits geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit instrument. In welke winkel, vliegveld of station je ook binnenstapt, overal hangen camera’s evenals bij de pinautomaat. Het zorgt enerzijds voor een preventieve werking en is bij uitstek een uitstekend instrument om daders van criminele activiteiten snel op te sporen. Er zijn voldoende voorbeelden te noemen, die het nut van cameratoezicht hebben aangetoond.

Het is zeker niet zo, dat wij de hele stad willen volhangen met camera’s, maar dat geldt niet voor het stationsgebied. Zolang het stationsgebied nog niet volledig is ingericht, vindt Stadsbelangen Delft het onverstandig dat cameratoezicht in en rond het stationsgebied is beëindigd.

Onze motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft, de VVD en de Fractie van Koppen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman