Recentelijk is het Centraal Planbureau tot de conclusie gekomen dat we doorslaan met ons afvalbeleid. Een conclusie die ondersteund werd door Hoogleraar Raymond Gradus. Zijn conclusie: ‘effect van afval scheiden is zeer beperkt en vooral onnodig duur.’ Vooral als het gaat om plastic. Het heeft geen enkel effect op het milieu. Zie onderstaande link:
https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7ZR/FgysZ

Er wordt veel subsidie aan besteed en er wordt veel energie gestopt in dergelijke projecten, maar nu al blijkt dat de opbrengst, als het gaat om plastic, nul is. En toch blijven vooral linkse partijen doordrammen. Met als resultaat veel ergernis bij inwoners, voor hen ook hogere kosten en dus terechte ontevredenheid over het doordrammen van dit afvalbeleid.

Nog erger wordt het als zelfs afvalrapporten als nietszeggend in de prullenbak verdwijnen. Kritische rapporten die aantonen dat afval scheiden door burgers geen enkel nut heeft. Rapporten die structureel worden genegeerd. Het afval scheiden door machines levert meer energie en CO2 besparing op en belangrijker is goedkoper voor onze inwoners.

Waarom de gemeente Delft het afvalbeleid toch door de strot van onze inwoners wil duwen, is een raadsel. In 2015 toonde een diepgravend onderzoek van nota bene het onderzoeksbureau CE Delft en TNO aan dat er veel geld bij moet om de plastic recyclingindustrie in leven te houden. Zelfs onderzoeken van zeer gerenommeerde bedrijven in onze stad worden door het Delftse college genegeerd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat dat de samenleving jaarlijks 150 miljoen in dergelijke linkse hobby’s stopt en er 20 miljoen voor terugkrijgt. De landelijke politiek negeerde deze berekening volledig. Zie onderstaande link:
https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7ZW/8sUTn

Stadsbelangen Delft negeert deze berekening niet. Wij hebben hier in commissie en raad al diverse malen de nodige opmerkingen over gemaakt. Wij blijven ons verzetten tegen geldverslindende afvalprojecten, die onze inwoners veel geld kosten, tot ergernis leiden en geen resultaat opleveren. Het afvalbeleid kan en moet goedkoper!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman