Persvrijheid moet altijd gewaarborgd worden. Het grondrecht om zonder voorafgaande toestemming of censurerende maatregelen achteraf het geschreven of gedrukte woord in de openbaarheid te brengen. Dat neemt niet weg dat je daar kritiek op mag hebben. Ook dat is een grondrecht.

In het AD van 12 december 2015 publiceert het AD eenzijdig onder de kop ‘De nieuwe burgemeester mag geen moslim zijn’ de uitspraak van Martin Stoelinga in de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2015. In deze vergadering werd de profielschets voor de nieuw te zoeken burgemeester voor Delft vastgesteld.

Opvallend dat de journalist voorbijgaat aan de discussie die ontstond tussen de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit en de heer Stoelinga over de uitspraak dat de nieuwe burgemeester geen moslim mag zijn. De Commissaris van de Koning wees de heer Stoelinga op artikel 1 van de grondwet.

Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod).

De Commissaris van de Koning wees Stoelinga erop, dat hij iets wil wat de grondwet niet toestaat. Daarmee gaat Stoelinga voorbij aan de belofte die hij heeft afgelegd bij zijn installatie als raadslid, waarbij hij trouw beloofde aan de grondwet. De kop van het artikel in het AD had dus ook kunnen zijn: ‘Stoelinga lapt grondwet aan zijn laars’ of ‘Stoelinga terecht gewezen door Commissaris van de Koning’.

Maar nee, het AD levert met hun kop van het artikel, wellicht onbedoeld en onbewust, een bijdrage aan beeldvorming. Dat is iets anders dan schrijven over zorgen die leven in onze samenleving. Verder viel op dat het artikel geen verificatie doet over uitspraken. Stoelinga beweerde die dag 311 emailberichten te hebben ontvangen. Niemand die dat verifieert. Stoelinga pleitte overigens niet voor een nieuwe burgemeester zoals Aboutaleb. Hij was daarop tegen. Ook dat staat niet in het artikel vermeld.

Dat de gemeenteraad niet naar Stoelinga heeft geluisterd, is onjuist. Op basis van artikel 1 van de grondwet, mocht en kon de raad de wens van Stoelinga niet opnemen in de profielschets. En terecht! Het had het AD gesierd om, behalve Onafhankelijk Delft, de Delftse gemeenteraad te complimenteren met het feit dat zij artikel 1 van de grondwet respecteren, zoals je dat van de gemeenteraad mag verwachten.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman