Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, samen met D66, heeft het college onze vragen beantwoord. Onderstaand de link van onze schriftelijke vragen.

https://hartvoordelft.nl/?p=23216

Uit de beantwoording door het college blijkt, dat het college geen aanleiding ziet om de situatie rond het sportpark Brasserskade prioriteit te geven. Bijzonder dat alle verenigingen menen dat de communicatie met de gemeente niet optimaal is, terwijl het college meent dat dit wel het geval is. Dat geeft te denken.

Onderstaand de artikelen die Delft op Zondag publiceerde over de gang van zaken rond het sportpark Brasserskade.

https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/103227/zorgen-en-acties-rond-sportpark-brasserskade

https://www.delftopzondag.nl/reader/23067#p=3

Bram Stoop
Hart voor Delft