Voorzitter,

We krijgen als Hart voor Delft het idee dat we het feestje van de wethouder verpesten als we kritisch zijn op de plannen rond het Prinsenhof. We willen dit feestje niet verpesten maar we willen wel reëel zijn over mogelijke risico’s en over wat je kan doen als zaken uit de hand lopen want, zoals de heer Koelewijn opmerkte bij de plannen m.b.t. de binnenstad: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

We investeren €38 miljoen in het Prinsenhof, een museum waar we in Delft trots op zijn en waar veel mensen voor naar Delft komen. We hopen natuurlijk dat die mensen dan ook andere delen van Delft aan gaan doen maar dat is nog niet gezegd. Het museum krijgt straks een eigen restaurant en dan kan het zomaar gebeuren dat de mensen uitstappen op de Phoenixstraat, het museum bezoeken, en weer instappen op de Phoenixstraat. En verder niks van Delft zien. Wat dat betreft moeten we nog maar zien of de businesscase waarbij wordt gesteld dat het Prinsenhof Delft jaarlijks €6 mln. gaat opleveren waar wordt. De vraag aan de wethouder is wat gaat u doen om de bezoekers van het Prinsenhof de binnenstad in te laten trekken?

En tijdens de verbouwing komen er dus twee jaar lang geen mensen voor het Prinsenhof naar Delft. Is er rekening gehouden met wat het betekent voor Delft als er dan minder bezoekers naar de binnenstad van Delft komen?

Wat betreft de exploitatie na 2027. Hart voor Delft voelt zich bekocht. De motie die wij hadden ingediend dat we niet meer dan €18 miljoen aan het Prinsenhof zouden besteden heeft het gehaald. In deze geest hadden wij ook voor ogen dat we later niet met meerkosten geconfronteerd zouden worden, ook niet in de exploitatie. En nu blijkt dat we na oplevering in 2027 jaarlijks €450.000 extra gaan betalen aan exploitatie kosten. Dat is niet eerder aan de orde geweest. Wij zijn er tegen dat dit zo zonder discussie en duidelijke onderbouwing in de stukken zit. We lezen in de motie van de VVD hierover de vraag om helderheid waar de dekking vandaan komt. Maar is de wethouder bereid om het exploitatiepunt op te schorten en t.z.t. te kijken naar alternatieve dekkingsvoorstellen?

Tenslotte onze moties:
Wij willen als raad kunnen bijsturen als kosten uit de hand lopen tijdens de bouw, dus grip op de zaak. Er kan van alles gebeuren. Stel er wordt een botje gevonden of een bordje. Dan kan de bouw zomaar ineens 6 maanden stil komen te liggen.

Bij grote projecten wordt bijna altijd het budget overschreden maar onze wethouder zit op een roze wolkje heel blij te zijn en wil niets weten van risico’s op slechter weer. Dat vinden we onbegrijpelijk. Nu worden we in een auto gezet zonder remmen en zonder stuur.

We willen de werkgroep Prinsenhof de rol van raadsrapporteur geven zoals de raad enquêtecommissie bij de bouw van Amare in Den Haag heeft geadviseerd. En we willen een plan B. Een afschalingsplan waarin duidelijk wordt welke zaken we kunnen laten zoals nu als de kosten tegenvallen. Bijvoorbeeld Schoolstraat 1, dat wordt een extra personeelsingang en als we die niet aanleggen scheelt dat bijna €600.000 euro. De huidige huurders worden hiervoor uit het pand aan de Schoolstraat gezet. Dat is nogal wat. Wat Hart voor Delft betreft hoeft die extra personeelsingang er niet te komen, ook beter voor de sociale veiligheid.

Vertrouwen zoals de wethouder heeft is goed, maar goed indekken en grip op de zaak is beter.

Fractie Hart voor Delft
Lisette de Jongh Swemer

Note: Onze motie waarin wij het college vroegen de werkgroep Prinsenhof vaker bij te praten over de voortgang van dit project, zodat de raad tijdig kan bijsturen, hebben wij na toezegging van de wethouder ingetrokken. De wethouder zegde toe de samenwerking met de werkgroep voort te zetten en dat bij eventuele financiële tegenvallers de raad aan zet is wat daarmee te doen.