Dat de pers (AD en DoZ) kennelijk commissie- en raadsvergaderingen niet meer nauwlettend volgen, is jammer. Volgens berichtgeving in deze kranten, lijkt het of alleen de SP in Delft zich zorgen maakt over het regiovervoer na het faillissement van de Deltax. Niets is minder waar.

In de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen van 5 september jl., heeft Stadsbelangen Delft al aandacht gevraagd voor het faillissement (toen nog niet definitief bekend) van het Delftse taxibedrijf Deltax en de gevolgen voor het personeel en onze inwoners die gebruik maken van de Regiotaxi.

De wethouder kon daarop nog geen duidelijk antwoord geven, omdat op dat moment nog niet bekend was of het faillissement die dag inderdaad uitgesproken was. Wel gaf de wethouder aan, dat bestaande afspraken bij de regiotaxi worden overgenomen door de regio. Dit omdat de regiotaxi een regionaal gebeuren is, waardoor onze inwoners nog steeds kunnen rekenen op taxivervoer.

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning