In het voorstel van het college aan de raad over vervanging van de Drank- en Horecaverordening door de Alcoholverordening wil het college verbieden dat horecaondernemers geen happy hour meer zouden mogen organiseren. Betutteling dus van de prijsvrijheid van de Delftse horeca ondernemer.

Op geen enkele wijze is aangetoond dat het organiseren van een happy hour door de horeca het alcoholprobleem zou vergroten en dat de voorgestelde maatregel leidt tot een oplossing van het alcoholprobleem. Het slaat werkelijk nergens op.

Het wordt zo langzamerhand tijd, dat de betutteling van horeca ondernemers door partijen als het D66 (de partij die iedereen vrij laat???), Groen Links, PvdA, Volt en het CDA ophoudt. Deze partijen stemden met geen enkel bewijsbaar inhoudelijk argument tegen onderstaand amendement.

Hart voor Delft, STIP, OD, VVD en SP steunden het amendement wel. Helaas verworpen.

Lisette de Jong Swemer
Daan Stellingwerf
Fractie Hart voor Delft

Amendement: Prijsvrijheid voor Delftse horeca

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 15 juni 2023 ter bespreking van het “Voorstel van het college aan de raad inzake vervanging van de Drank- en Horecaverordening door de Alcoholverordening 2023” (2316209),

Besluit: Het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: · Artikel 3 (Prijsacties horeca) wordt uit de Alcoholverordening geschrapt. Toelichting: Als gemeente is het onze taak om de Delftse middenstand de vrijheid te geven om te ondernemen, in plaats van hen te beperken. Het voorgestelde verbod beperkt de mogelijkheden van Delftse horecaondernemers. Bovendien is er geen grondslag waaruit blijkt dat deze prijsverlagingen problemen veroorzaken in Delft. Wij zijn van mening dat horecaondernemers zelf kunnen beslissen of ze dergelijke acties willen organiseren. Ook moeten wij hen geen onnodige regeldruk opleggen. Door artikel 3 te schrappen, verwijderen we het overbodige verbod op prijsverlagingen. We hebben vertrouwen in de verantwoordelijkheid van onze ondernemers bij het benutten van deze mogelijkheid.

Ingediend door Lisette de Jongh Swemer Hart voor Delft en Thierry Cüppers STIP