Het college en coalitiepartijen hebben besloten de gemeentelijke begraafplaatsen op de markt te brengen. Stadsbelangen Delft was en is het daarmee oneens. De gemeentelijke begraafplaatsen worden nu voor beheer en exploitatie overgedragen aan De Laatste Eer. Een slecht plan vinden wij.

Niet zozeer omdat het wordt overgedragen aan De Laatste Eer is, maar wel omdat de gemeente hiermee volledig haar grip kwijtraakt over het beheer en exploitatie van de begraafplaatsen. Het beheer en exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats is een gemeentelijke taak. Dat breng je niet commercieel op de markt.

De wethouder betoogde in de commissie dat er steeds minder begrafenissen plaatsvinden en dat daarmee de kosten voor onze inwoners, die gebruik maken van onze gemeentelijke begraafplaatsen, omhoog gaan in de toekomst. Dat kan wel zo zijn, maar dat blijft dan altijd nog een politieke keuze of de gemeenteraad akkoord gaat met eventuele voorgestelde verhogingen van kosten.

Door exploitatie en onderhoud nu over te dragen aan De Laatste Eer, die een monopolie positie heeft in onze stad, heeft de raad met deze voorgestelde overdracht daar geen enkele grip meer op. De Laatste Eer kan dus doen wat het wil in de toekomst. Onze inwoners worden dus afhankelijk van de wil van De Laatste Eer en daar is Stadsbelangen Delft op tegen.

Wij zullen in de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 dan ook niet akkoord gaan met de voorgestelde verzelfstandiging.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman