UTRECHT-UNIVERSITEIT-BEZETTINGBeginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Uit de het voorstel van het college over beginspraak is ons niet duidelijk wat dit nu feitelijk inhoudt en welke methode wordt gevolgd. Daarvoor zijn verschillende manieren.

Voor de fractie Stadsbelangen kent beginspraak geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Het is een uitdagend proces waarin de deelnemers veel eigen creativiteit kwijt kunnen. Wel zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. Bij interactieve beleidsvorming staat ook de uitkomst niet vooraf vast.

Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Dat is de manier om draagvlak, vertrouwen en openheid te creëren bij alle belanghebbenden. 

Het bouwen aan een goed beginspraakproces vergt duidelijke afspraken vooraf. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleenbeslisser. 

Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen (burgers, andere partijen, ambtenaren en bestuurders) voldoende informatie en begeleiding te bieden. Ook moet achteraf duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

Kortom: gewoon beginnen!

Wim de Koning
fractie Stadsbelangen Delft