Naar aanleiding van het werkbezoek van Hart voor Delft aan het politie basisteam, heeft Hart voor Delft vragen gesteld over het probleem met verwarde personen. De politie is hier dusdanige tijd mee bezig, waardoor het eigenlijke werk in de knel komt.

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord. Zie hieronder:
2403040 College van B&W – beantwoording schriftelijke vragen van de fractie HvD inzake verwarde personen

Ondanks de antwoorden blijven er toch nog vragen over. Reden voor Hart voor Delft om de beantwoording van het college van B&W te agenderen voor de commissievergadering. De fracties van PVDA , STIP en VVD steunen ons verzoek voor agendering van dit onderwerp, wordt dus vervolgd.

Inmiddels besteedde Omroep Delft er al aandacht aan.

Zie hieronder:
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/politie-heeft-handen-vol-aan-verwarde-personen

Bram Stoop
Fractie Hart voor Delft.