Het app busje voor het openbaar vervoer is een nieuwe bedreiging voor de zogeheten laag geletterden en digibeten. De wereld verandert in een snel tempo. Wij gaan steeds sneller van een papieren naar een digitale maatschappij. Je ziet deze ontwikkeling terugkomen bij de energiebedrijven, de ziektekostenverzekeraars, maar ook bij de dienstverlening bij de gemeente.


Stadsbelangen Delft is geen tegenstander van digitalisering en heeft geen heimelijk verlangen naar de ouderwetse balies. Nee, wij zijn voorstander van digitalisering. Zeker als de dienstverlening naar de burger goedkoper wordt. Maar twee zaken mogen niet vergeten worden.Ten eerste de 80/20 regel als het gaat om laag geletterden en digibeten. Twintig procent van de Nederlanders is niet in staat om zich digitaal te redden. Hieronder zit een grote groep laaggeletterden. Daar zijn dus hulplijnen voor nodig.

Het tweede wat onze fractie van belang acht, is van een meer fundamentele aard. Een sociaal land helpt mensen die het niet alleen kunnen. Een kenniseconomie die tot de top van de wereld wil behoren, kan niet zonder een solide basis. Trouwens mensen die op latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven zijn gelukkiger.

De toekomstige ontwikkelingen bij het streekvervoer vraagt om de nodige aandacht. De huidige bus concessies lopen namelijk af in augustus 2019 (Streekvervoer) en voor het Haagse Stadsvervoer in december van dat jaar. Voor die tijd moet duidelijk worden aan wie het recht wordt gegund om het openbaar vervoer in deze regio te verzorgen. De opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag (MRDH) heeft het voornemen om het Haagse stadsvervoer onderhands te gunnen aan de HTM. Voor het streekvervoer wordt geopperd voor een openbare aanbesteding

Onlangs heeft de MRDH een ontwerpprogramma van eisen vastgesteld. Bedrijven moeten hieraan voldoen om kans te maken op een contract. Eén van de voorzetten die de MRDH hier geeft, is dat de vervoerder bij kleinere reizigersaantallen -minder dat acht per rit- zelf kan kiezen voor een ’flexibel vervoersysteem’. Dat hoeft dus niet per se de vertrouwde vaste buslijn te zijn. Er wordt gevraagd naar maatwerk.

De HTM legde eind oktober al eens aan deelnemers van het online-HTM-klantenpanel (digitaal forever) voor hoe zij denken over het in de avond vervangen van lijnbussen door 9 persoonsbusjes. Die moeten dan minstens een uur van tevoren met behulp van een APP op de smartphone worden geboekt. De kosten zouden tussen die van een reguliere busrit en van een taxi in liggen.

Een HTM-woordvoerder gaf aan dat de HTM voorlopig alleen wil weten hoe de reizigers -via het klantenpanel- over dit innovatie openbaar vervoer denken. Er is nog geen plan tot directe uitvoering.

Net als de Statenfractie 50 + denkt onze fractie dat het regelen van een app-busje ’gedoe’ wordt voor ouderen, laag geletterden en digibeten. Het is onduidelijk of je met een app-busje wel op tijd aankomt voor een bezoekje aan familie, theater of bioscoop. Onder het mom van doelmatigheid lijken ouderen en mensen met een beperking straks buiten spel gezet te worden. Heb je geen smartphone met een bus-app, dan heb je straks geen openbaar vervoer en dus pech.

Ouderen, laag geletterden en digibeten hebben recht op kwaliteit van leven. Met slechter openbaar vervoer raken deze mensen verder in een isolement en dat moet niemand willen.

Stadsbelangen Delft
Harry van Adrichem