Zoals men van Stadsbelangen Delft mag verwachten, zijn wij betrokken bij diverse zaken die spelen in onze stad. De invoering destijds van het bewoners parkeren in 2001 in het Westerkwartier en Olofsbuurt (Schil C) zal ik waarschijnlijk nooit meer helemaal loslaten. Dit omdat ik er zelf woon, maar ook omdat ik destijds één van de oprichters was van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.

Ik heb ongeveer alles wel meegemaakt rond het fenomeen bewoners parkeren. Van een kostendekkend tarief naar het maken van winst, het verdwijnen van de papieren bezoekerskaart, ongewenste wijziging van de bloktijden en de digitalisering van het hele parkeersysteem.

In ieder geval ging ik in weekend van de 17 en 18e september 2016 eens rondvragen in het Westerkwartier wie er zijn parkeervergunning al had laten verlengen. Van de tien buurtbewoners die ik sprak, hadden er negen nog niets geregeld. Over het algemeen kreeg ik als antwoord dat men nog geen brief van de gemeente Delft had gezien of gekregen. Deze buurtbewoners kon ik snel uit hun droom halen. Je krijgt geen brief meer, omdat de gemeente uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het sturen van brieven is wel klantvriendelijk, maar het kost wel veel geld. Wij leven immers in het digitale tijdperk.

Maandag 19 september 2016 heb ik met spoed een e-mail gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder. In deze e-mail gaf ik aan dat er van de tien gesproken Westerkwartierders er nog steeds 9 geen nieuwe vergunning/bezoekerskaart hadden aangevraagd of verlengd. Dit moest dus wel geregeld zijn voor 1 oktober 2016. Dus nog maar twee weken te gaan. Mijn vraag aan de wethouder was hoe de gemeente Delft gaat voorkomen dat er in schil C op 1 oktober een chaos ontstaat. De gemeente Delft heeft dit probleem snel opgepakt. Nog dezelfde dag kregen alle bewoners, waarvan het e-mailadres bekend was, een e-mail met de melding dat de vergunning verlengd of aangevraagd moet worden.

Daarnaast werd de einddatum voor de verlenging verruimd naar 4 weken. Daarnaast zou de gemeente begin oktober 2016 coulant optreden en zal rekening houden met de late verzending van de e-mails.

Rond eind september was ruim 72% van de parkeerproducten verlengd. Naar schatting hebben 100 personen (of bedrijven) nog niet gereageerd. Het vermoeden is dat deze mensen hun product nog aan de balie gaan verlengen. Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk ook de groep mensen waar Stadsbelangen Delft zich echt zorgen over maakt. Het is een groep mensen die geen ervaring hebben met de computer. Deze groep is veel groter dan men verwacht.

Ik heb zo af toe contact met de Stichting Lezen en Schrijven. Deze stichting gaat uit van een groep van 3 tot 4 miljoen mensen in Nederland die niet kunnen meekomen in de digitale samenleving. Ben ik dan tegen digitalisering of een heimelijk verlangen naar een ouderwetse balie? Nee, ik ben juist een groot voorstander van digitalisering, maar ik vind wel dat rekening moeten worden gehouden met twintig procent van de Nederlanders die niet in staat zijn om zich digitaal te redden. Wij moeten hiervoor hulplijnen uitzetten en niet accepteren dat 20 % van de mensen hierdoor aan de zijlijn staan of nadeel ondervinden van digitalisering.

Helaas is onze ervaring dat er in de gemeenteraad te weinig begrip is voor de zogenaamde digibeten. Maar wees gerust, Stadsbelangen Delft vergeet niet om ook voor hen op te komen.

Stadsbelangen Delft
Harry van Adrichem