telefoonfoto 177Ook dit jaar was het weer raak tijdens oud en nieuw in de wijk Buitenhof omgeving Griegstraat. De burgemeester gaf in de krant aan dat hij echt nijdig was en dat het lafbekken waren. Lafbekken die putdeksels hadden opblazen, ruiten hadden ingegooid en auto’s beschadigd en wat al niet meer. Het zou gaan om een groep van 7 jongeren. In ieder geval duizenden euro’s schade.

Het zou om een incident gaan, maar als dit toch structureel al jaren het beeld is in deze wijk, dan geeft dat te denken. In de periode dat ik politiek actief ben in Delft, heb ik namelijk vaak deze wijk op de agenda zien staan. In de meeste gevallen was dit negatief. Op 21 juni en op 5 oktober 2011 schreef ik hier al over op de site van stadsbelangen Delft. http://www.stadsbelangendelft.nl/?tag=welzijnswerk

Toen ik op oudejaarsnacht 2015/2016 hoorde dat het weer raak was in het Buitenhof, vroeg ik mij af wat er eigenlijk veranderd was in al die jaren. Vele duizenden euro’s zijn al in deze wijk geïnvesteerd en toch was het weer raak. Ik weet dat er veel mensen in deze wijk veel goed werk verrichten, maar denk dat er toch iets anders aan de hand is. Vertelt men wel alles en hebben de organisaties wel voldoende informatie over wat er in deze wijk écht aan de hand is. Waarom hangt er nog steeds geen camera?

Buitenhof is een multiculturele wijk waar het kennelijk lastig is de leefbaarheid op een goede manier te organiseren. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De bewoners zitten er ook mee in hun maag zo bleek uit reacties, die we kregen uit de wijk na het laatste incident. Een Incident, want zo noemt men het in de media, maar de problemen in deze wijk zijn niet van incidentele aard. Er is de laatste jaren fors bezuinigd op het welzijnswerk, maar is dat dan de oorzaak van de steeds weer terugkerende problemen of werkt ook nu de aanpak niet?

Een wijk waar de werkloosheid het hoogst is in Delft en bekent staat om uitrijzende
Syrië-gangers en criminaliteit. In de politiek krijg je natuurlijk vaak signalen van bewoners in onze stad. Dat was ook nu weer het geval is. Na het laatste ‘incident’ tijdens Nieuwjaarsnacht hoor je vervolgens dat het hele jaar stevig wordt ingezet in de wijk en dat bewoners erbij betrokken worden. Vooral de politieke partijen die al vele jaren het welzijnsbeleid domineren, sluiten hun ogen voor wat er in deze wijk aan de hand is. Ik verdenk ze er zelfs van dat ze niet weten wat daar gebeurt. Eén ding is zeker. Met dit beleid help je de jongeren uit deze wijk niet. Te veel jongeren zijn nog buiten beeld en zitten of hangen op de bank.

Stadsbelangen Delft vindt de gang van zaken in deze wijk zeer verontrustend. Als je goed beleid voert in welzijnswerk, dan moet je dat niet meten, maar moeten verbeteringen duidelijk zichtbaar worden. Dat missen we echt in deze wijk. Ik heb het dan niet over meer groen en geen hondenpoep maar over criminaliteit en daling van de werkloosheid. Welzijnswerk vanuit de wijk is een mooi, maar de wijk zijn toch echt de bewoners zelf. Als die zich niet gehoord voelen, dan ben je aan een dood paard aan het trekken en zal het nooit wat worden. Er zullen wellicht bewoners zijn die men wel bereikt, maar er zijn er nog steeds te veel bewoners die niet worden bereikt. Daarbij komt dat mensen bang zijn en zich bedreigd voelen.

Zijn we wel voldoende bezig in deze wijk en op de juiste manier? Ik denk van niet. Want ook nu geven bewoners aan dat zij bang zijn en zich bedreigd voelen. De bewoners zijn het zat. Zij willen gehoord worden. Een sterk signaal richting portefeuillehouder. Vandaar dat wij in de commissie EFB deze week de burgemeester gevraagd hebben contact op te nemen met deze bewoners. De burgemeester zegde toe dit te zullen doen.

Wij hopen dat deze contacten ertoe leiden dat bewoners in deze wijk zich weer zichtbaar veilig kunnen voelen. De conclusie tot op heden is, dat het Welzijnswerk en al het geld dat hieraan is besteed in deze week onvoldoende heeft opgeleverd. Er is dus nog veel werk te doen in deze wijk.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop