Delft staat opnieuw onder verscherpt toezicht. foto de telegraaf

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel.

Van onze correspondent

DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft een artikel-12 gemeente werd. De partij Hart voor Delft is verbijsterd en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Dit komt voor een groot deel door de financiële tekorten in het sociaal domein. De prinsenstad ontvangt jaarlijks 130 miljoen euro, maar geeft volgens een woordvoerder ’10 tot 15 miljoen euro meer uit om alle gevraagde ondersteuning te leveren’.

Toch slaagden vrijwel alle gemeenten er ondanks de financiële knelpunten in om de begroting sluitend te krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Zoetermeer, zette hiervoor de verkoopopbrengsten van de Eneco-gelden in. Dat Delft dit niet heeft gedaan noemt de partij Hart voor Delft ’een regelrechte flater’ en een ’mega-afgang’.

„Het is wel degelijk mogelijk. GroenLinks-wethouder Brandligt heeft de begroting gewoon als politiek pressiemiddel misbruikt bij de provincie en het Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal”, zegt raadslid Jan Peter de Wit. „De provincie en de VNG voeren al een harde lobby met het Rijk om meer geld voor het sociale domein. Laat die dit maar doen.”

Volgens de gemeente wordt het gat in de begroting niet gedicht met de Eneco-gelden, ’omdat deze opbrengst eenmalig is’.

„De kostenposten die dit gat veroorzaken, komen jaarlijks terug. Als je die blijft betalen uit de reserves dan zijn die binnen een paar jaar uitgeput. En dan is het tekort er weer”, aldus een woordvoerder.

De zegsman geeft aan dat ’Delft zo snel mogelijk een sluitende begroting wil’. „Daarvoor maken we een herstelplan. Zolang het Rijk onvoldoende compensatie biedt, is het onvermijdelijk dat dat invloed heeft op het voorzieningenniveau in de stad. Waar en wat de inwoner daarvan gaat merken wordt in de komende maanden duidelijk. Daarbij bestaan geen heilige huisjes en kunnen ook eerder voorgestelde investeringen ter discussie staan.”

Hart voor Delft / Groep Stoelinga