Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben de provincie gewaarschuwd dat gemeentebestuur Delft zich schuldig maakt aan ‘onbehoorlijk bestuur.’

Bron Delftse Post 25 november 2020

Door Marcel de Jong

De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten.

Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt door het beleid van de rijksoverheid. “Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, maar daar weinig tot geen extra geld voor ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de tekorten bij veel gemeenten steeds groter worden. Ook in Delft. Er komt een moment waarop je als gemeente moet zeggen: zo kan het niet langer. Met dit tekort laten we de landelijke overheid zien dat het zo niet langer kan.”

“De gemeente is bezig met onbehoorlijk bestuur”

De stadspartijen vinden het een slechte zaak dat de gemeente het tekort gebruikt als pressiemiddel richting de overheid. “Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos”, aldus de brief aan de provincie. “Het misbruiken van de begroting als politiek pamflet zet de geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.” Jan Peter de Wit, fractielid van de Groep Stoelinga: “Er is geen accountant die een niet-sluitende jaarrekening van een bedrijf accepteert. De gemeente gaat echt te ver. Het is gewoon onbehoorlijk bestuur.”

100 miljoen ontvangen

Volgens de stadspartijen is een begrotingstekort helemaal niet nodig omdat Delft een kleine honderd miljoen euro heeft ontvangen voor de verkoop van Eneco-aandelen. “Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.” Bram Stoop, fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft: “Daarmee kun je het tekort prima oplossen. Het is toch bizar dat je zoveel geld ontvangt en de stad toch opzadelt met een begrotingstekort? Er is gewoon sprake van politieke onwil.” De Wit: “De gemeente geeft een verkeerde voorstelling van zaken. De stad is niet arm. Dat tekort is helemaal niet nodig.”

Met de brief hopen De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft het provinciebestuur wakker te schudden. De Wit: “De minister heeft allang gezegd dat ze geen extra geld naar de gemeentes overhevelt. We hopen dat de provincie Delft onder druk zet om de financiële huishouding op orde te brengen.” 

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft keuren deze handelswijze af. Ze dienden tijdens het raadsdebat over de begroting een motie van afkeuring in. Nu hebben ze ook een brief gestuurd naar het provinciebestuur. Ze hopen dat de provincie Delft tot de orde roept en dwingt een sluitende begroting te maken. Jan Peter de Wit, fractielid van De Groep Stoelinga, vindt dat de coalitiepartijen zich schuldig maken aan ‘onbehoorlijk bestuur’. “Ze zorgen met opzet dat er een begrotingstekort is om de regering onder druk te zetten. Die begroting is een politiek pamflet geworden. Ze gaan daar echt veel te ver mee.”

Brandligt benadrukt dat het open laten van het begrotingstekort niet alleen een politiek statement is. “Het gaat namelijk om echt vervelende gevolgen voor Delft als er niet structureel extra geld bij komt. Er hangen dan hele pijnlijke bezuinigingen boven belangrijke voorzieningen in de stad. Als het zo ver komt, dan wil ik het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen. Daarom hebben we besloten om de begroting niet te laten sluiten.”

Eneco-gelden gebruiken

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben juist het gevoel dat de coalitie veel te weinig heeft gedaan om het tekort te dekken. In de brief aan het provinciebestuur stellen beide partijen dat een sluitende begroting mogelijk is, maar dat de politieke wil ontbreekt. Stoop: “De gemeente heeft bijna honderd miljoen ontvangen voor de verkoop van de Eneco-aandelen. Delft heeft financieel een heel goed jaar gedraaid. Met het eneco-geld hadden ze de tekorten prima kunnen dekken.”

Daar is Brandligt het niet mee eens. “Die eneco-gelden zijn incidentele inkomsten. We hebben éénmalig een bedrag ontvangen. Het begrotingstekort is structureel. Dat kunnen we niet met incidenteel geld oplossen. Als we dat wel zouden doen, zou dit college de problemen doorschuiven naar een volgend college en de financiële positie van de stad verslechteren. Dat willen we juist voorkomen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD, is het daarmee eens. “Met eenmalige inkomsten kun je geen structurele tekorten dekken.” Tegelijkertijd vindt hij dat de gemeente er alles aan moet doen om de begroting sluitend te krijgen. “Ook ik vind dat we als gemeente te weinig geld van het Rijk krijgen. Aan de andere kant moeten we wel gewoon de verantwoordelijkheid nemen om een degelijk financieel beleid te voeren.”

Sociaal domein

De stadspartijen schrijven in de brief aan de provincie dat de coalitie te weinig heeft gedaan om de almaar stijgende kosten in het sociaal domein in de hand te houden. “Deze tekorten bestaan al jaren en zijn ontstaan vóór het aantreden van dit college in 2017.” Stoop: “Dit college is in het sociaal domein te lang op hun handen blijven zitten en te bang om te bezuinigen. Het begrotingstekort komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu leggen ze de rekening bij de rijksoverheid neer. Die kosten van het sociaal domein moeten gewoon omlaag.”

Ambities bijstellen

De stadspartijen vinden ook dat het stadsbestuur te hoge ambities heeft. “We zitten midden in een economische crisis”, aldus Stoop. “Dan stel je je ambities bij, lijkt me. Maar nee, de coalitie blijft maar geld investeren in duurzaamheid.” Brandligt vindt het juist onverstandig om de duurzaamheidsambities op een lager pitje te zetten. “De energietransitie is één van de grootste opgaven waar Nederland voor staat. We kunnen als Delft niet zeggen: ‘daar doen we niet aan mee, want het komt ons nu niet zo goed uit’. Bovendien geven we er als gemeente niet veel geld aan uit.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.