Donderdag 4 Jun 2020 16:21

Van bewoner Jurrian

Beste Johan,  (redactie: omgevingsmanager Sebastiaansbrug)

Ik weet niet wat er vannacht aan de hand was, maar we hebben zeer slecht geslapen. Een hoop geluid van de brug en lampen die fel op ons huis staan. Zonder waarschuwing of uitleg ook nog. 

We hebben nu al wekenlang 6 dagen per week geluidsoverlast, vaak nog ver na vier uur. Stenen zagen, ronkende shovels en eindeloos boren. In de tuin kunnen we elkaar vaak niet eens meer verstaan. De straat is bovendien een puinhoop, overal zand, hekken en rondslingerend materiaal en de hele tijd werkverkeer dat af en aan rijdt en voor onveilige situaties zorgt. 

Een gebrek aan slaap is daarbij de druppel die dan vlak voor de opening van de brug de emmer toch nog doet overlopen!

Ik, wij, zijn er helemaal klaar mee!

Ik begrijp dat jullie een deadline willen halen, maar doe dat niet over de ruggen van ons.

Bij dezen dring ik er sterk op aan dat jullie maatregelen nemen om te zorgen dat het na 16u rustig is en dat er niet meer ’s nachts gewerkt wordt. 

groet, Jurrian  

De laatste meters tramlijn lijken een probleem te zijn met de aansluiting op het bewegende brugdek.

Op wo 3 jun. 2020 om 11:10 schreef Johan Kraeima <jkraeima@delft.nl>:

Beste Jurrian,

Jammer dat we zo de eindfase ingaan. We hebben in de laatste nieuwsbrief de nachtelijke werkzaamheden, die ook voor vanavond en morgenavond-nacht gepland staan, aangekondigd. We hebben echter de data er niet goed in benoemd.

Wat Sagittarius deed en gaat doen zijn asfalteerwerkzaamheden op de Kapelsbrug en de Sebastiaansbrug. Vervolgens wordt de markering aangebracht.

Zaterdag wordt er overdag ook doorgewerkt, betrfet voornamelijk straatwerk op de onderliggende wegen en het opruimen.

Ik hoop dat na 12 juni, wanneer het verkeer over de brug gaat, de rust grotendeels weer terugkeert voor jullie en andere omwonenden.

Met vriendelijke groet, Johan Kraeima

Op 3 jun. 2020, om 22:42 heeft Jurrian Arnold <jurrian.arnold@gmail.com> het volgende geschreven:

Beste Johan, 

Het spijt me, maar je reactie volstaat niet. Er blijkt op geen enkele manier begrip uit voor onze situatie. Als omgevingsmanager heb je de omgeving niet gemanaged. 

Ik hoor dan ook overal gefrustreerde en boze geluiden. Niemand lijkt het meegekregen te hebben dat ze een paar nachten uit hun slaap worden gehouden. Één zin over nachterlijke werkzaamheden met data die niet blijken te kloppen, verstopt in een lange tekst (update 26 dd 19 mei), is niet genoeg om je als bewoner voor te bereiden op een freesmachine die tot vier uur ’s nachts naast je huis staat te brullen.

Wij hadden kunnen uitwijken naar elders, zoals tijdens de sloop van de brug, maar daar is het nu te laat voor. Destijds kregen we keurig een brief.

Ik snap niet dat jullie kunnen bedenken om dit soort werkzaamheden in tijden dat mensen nauwelijks hun huis uit kunnen ook nog ’s nachts uit te voeren. Het is ons volstrekt onduidelijk waarom deze werkzaamheden per sé ’s nachts moeten gebeuren.

Wat ik extra pijnlijk vind is dat er nergens excuses worden gemaakt voor deze weinig begripvolle manier van handelen en communiceren. 

Als bewoner blijf ik dan ook aandringen om alles in het werk te stellen om onze nachtrust te beschermen en op z’n minst een verklaring te geven en excuses aan te bieden. 
groet, Jurrian 

Van Floris le Conge Kleyn, (redactie secretaris Belangenvereninging Zuidpoort)

Allen, 

Wij sluiten ons aan bij onderstaande bericht van Jurrian Arnold. Het kan toch niet zo zijn dat na jarenlange ellende er zo lichtzinnig wordt omgegaan met omwonenden. Alle betrokken partijen zouden zich eens achter de oren moeten krabben….

Mogelijk dat de de bewoners uit de Nieuwelaan en omgeving als ‘lastig’ gezien worden. Jarenlang praten en overleggen. Maar de insteek voor een ieder was altijd het belang van de stad en zijn inwoners. Dit hebben wij niet verdiend.
Helaas is de reactie van Johan Kraeima tekenend voor de algehele omgangsnormen. Ik ben zo vrij om even een paar ellendige dieptepunten op te sommen:

– Jarenlange procedures rondom de realisatie van de Sebastiaansbrug (2007-2020 ev?)

– Techniekmuseum en komst van partycentrum Wesseling (2008-2012)

– Verbouwing 25kV station aan de Nieuwelaan (2012-2014, 2016)

– Bodemvervuiling in omgeving brug en 25kV gebouw (2014, ‘niets aan de hand mensen, maar geen zelfverbouwde groente uit eigen tuin eten’)

– Bouw Ruyterhoeck (2006-2010)

– Bouw Nieuwelaan 72 (2017-2019)

– Bouw Parel aan de Schie / Nieuwelaan 178 (2010-2016)

– Bouwplannen Laga Nieuwelaan 53 (2008-2019)En er zijn er nog een aantal die ik voor het gemak maar even vergeet (of wil vergeten…).

Bij al deze projecten is er nooit een bericht van de gemeente gekomen waarin enige compassie is getoond met de omwonenden.Nee, een tijdelijke muurschildering konden wij krijgen in aanloop naar de sloop van de brug…. en oh ja wij mochten zelf een feestje op de brug organiseren.

Dan weer terug naar de directe overlast. Duidelijk is dat wij de afgelopen tijd (zonder al te veel te willen klagen) veel overlast hebben moeten slikken. Geluidsoverlast, trillingen, schades aan gebouwen, recent nog slopen van nieuw gestort beton en nu dus het nachtelijk asfalteren zonder enige aankondiging!

Tijdens de bouw zijn meerdere keren de KPN/Ziggo kabels ‘per ongeluk’ kapot getrokken. Waarvan de ergste storing van 17 april tot 25 april 2019 duurde: geen telefoon/internet/televisie in de Nieuwelaan. Natuurlijk zijn er ergere dingen in de wereld. Maar een aannemer die er lachend bijstaat? Leuk is anders. Alleen de firma Ziggo was zo vriendelijk om een excuusbrief te schrijven en bloemen te bezorgen terwijl zij er niets aan konden doen…

Rest mij een persoonlijke suggestie te doen aan de gemeente en de andere bij de bouw betrokken organisaties: onthoudt u van enige feestelijkheden bij de oplevering en besteed extra aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de brug. Wij zitten niet te wachten op het ‘digitaal meekijken bij de feestelijke opening’.

In ieder geval kijken wij uit naar het moment het eerste verkeer over de brug gaat komen en of de gemeente nog steeds zijn toezegging gestand gaat doen dat er geen vrachtverkeer overheen gaat. Een ander hoogtepunt zal zijn wanneer de tram met piepende wielen de ’tarzanbocht’ naar de brug zal nemen. Gelukkig voor ons is dat moment er nu nog even niet.

Floris le Conge Kleyn , Nieuwelaan 58, 2611 RT  DELFT