Delfia Batavorum, Peter Jonquière als voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon

beste raadsleden, wethouders, burgemeester,

Naar aanleiding van de voornemens m.b.t. de mogelijke uitbreiding in coronatijd van terrassen in met name de binnenstad, opgenomen in de B&W brief van 13 mei j.l. (“Update Coronavirus: vooruitbliknaar 1 juni”) kan ik niet nalaten bijgaand artikel “Van wie is straks de openbare ruimte?” uit het Parool van 16 mei toe te zenden, waarin ik een paar m.i. ook voor de Delftse discussie uiterst relevant passages met geel heb gemarkeerd.

Hoop dat het van nut kan zijn bij de komende discussie- en besluitvorming

Met vriendelijke groet, Peter Jonquière / CBS Delfia Batavorum