Vraag aan de provincie Zuid Holland afdeling bestuur

Geachte S.K. Ramadhin

Vraag over het aangaan van verplichtingen door college van Delft tijdens preventief toezicht periode

Aankomende raadsvergadering 4 maart 2021 kan de gemeenteraad wensen en bedenkingen geven bij een inbesteding bij HVC van het huishoudelijk afval van Avalex.

De nota is te vinden onder 2103049 College van B en W – traject afvalverwerking Avalex 2022 – toetreding tot HVC

https://delft.notubiz.nl/document/9658073/2/2103049%20College%20van%20B%20en%20W%20-%20traject%20afvalverwerking%20Avalex%202022%20-%20toetreding%20tot%20HVC

Het college van Delft is het eens met het voornemen van Avalex om HVC te contracteren. Alleen eist HVC dat niet Avalex maar de gemeente Delft garant gaat staan voor een deel van de HVC schuldenlast van €750.

Het Delftse deel van de HVCgarantstelling bedraagt minimaal 25,5 miljoen euro tot maximaal 30,5 miljoen euro.

Volgens de brief met kenmerk DOS -2020-0000252 stelt de provincie dat er geen nieuwe financiële verplichtingen mogen worden aangegaan die niet in de  Delftse Begroting 2021 staan.

Deze inbesteding noch de garantstelling van HVC staan in de Delftse Begroting 2021. Avalex zal na het horen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden zo snel mogelijk een besluit nemen.

De Delftse wethouder en tevens Avalex voorzitter S. Brandligt schat het risico van deze garantstelling erg laag in. Desalniettemin zal er een stukje reservering voor gemaakt moeten worden.

Op mijn vraag aan wethouder Brandligt of het onomkeerbaar aangaan van deze nieuwe financiële verplichting wel is toegestaan tijdens de 13 weken periode van preventief toezicht, daarop antwoordde wethouder Brandligt:

“Hier vindt de provincie helemaal helemaal niets van want dit heeft helemaal geen invloed op het toezicht wat we momenteel hebben” en “Dit is geen besluit wat aanleiding zal zijn van de provincie om hier iets van te vinden”

Daar ik als raadslid zaken graag van twee kanten hoor in mijn functie als controleur van het bestuur.

Vraag ik de provincie of het Delft momenteel is toegestaan om een tientallen miljoenen grote garantie af te geven aan het huishoudelijk afval verwerkingsbedrijf HVC die niet is opgenomen in de Begroting 2021 en waarvan ook de extra financiële risico’s niet bekend zijn?

Ik zou het zeer op prijs stellen indien het antwoord voor de raadsvergadering van 4 maart aanstaande gegeven kan worden.

Met vriendelijke Groet
fractie Groep Stoelinga