Mijnbouwstraat speeltuintje

Uit de Ontwerp begroting 2021 van Avalex blijkt dat ‘Het Nieuwe Inzamelen’ alleen maar tot enorme kosten stijgingen heeft geleid. Dan zullen de kosten de komende jaren bij ongewijzigd beleid met ongeveer 3 miljoen stijgen. Dat is enorm. En de verwachting van voorzitter Brandligt is dat het mogelijk nog €8 miljoen kan worden.

bron Zienswijze Delft voor 2021

Het Nieuwe Inzamelen (HNI) slaat niet aan want de hoeveelheid restafval is nauwelijks gedaald van 208 kg/inwoner in 2018, naar 205 kg/inwoner 2020.

In de DienstVerleningsOvereenkomst DVO zijn de totale kosten voor Delft te zien. Die kosten worden direct doorberekend aan de burger. Hieruit volgt de afvalstoffenheffing.

Begroting 2020 Avalex

Was de DVO in 2020 nog 10,2 miljoen. Die wordt in 2021 voor Delft 11,561 miljoen. Dat is een kosten stijging van 13,3%.

De afvalstoffenheffing 2020 bedraagt €353 voor meerpersoonshuishouden. Een stijging van 13,3% komt dan neer op €400 in 2021. Dat is een stijging van €47 voor een meerpersoonshuishouden.

Nu heeft Avalex voorzitter Stephan Brandligt (GroenLinks) een aantal paniek maatregelen bedacht om te bezuinigen. Die gaan uiteraard ten koste van het toch al slecht service niveau. Alles om de uitrol van HNI door te drammen. Goed voor het milieu maar slecht voor de service en de portemonnee.

Betalen voor het ophalen van grofvuil zou nog meer teringzooi bij de boven-en ondergrondse containers op straat opleveren. Dat is het paard achter de wagen spannen. En restafval minder ophalen natuurlijk ook straks overal propvolle containers.

En dat gekoppeld aan in de zomer geen GFT meer inzamelen. Het is paniek bij Avalex. Alleen vanwege dat vermaledijde PMD inzamelen. Dat wordt gewoon doorgezet. De PMD verantwoording gaat sinds 2020 volledig buiten Avalex om. Dat is dus een dubbele boekhouding.

Ontwerpbegroting 2021 Avalex

De totale besparingen op Restafval, wassen, GFT, en Grofvuil bedraagt voor Delft tezamen 880.000 euro mogelijk voor 2021.

Welke besparingen het gaan worden laat de gemeenteraad in eerste instantie aan Avalex over. De Motie van Groep Stoelinga om dit in ieder geval niet te doen op het gratis laten ophalen van grofvuil werd niet gesteund.

Groep Stoelinga wil dat er direct gestopt wordt met het verder uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen met PMD. Dit is volledig mislukt qua kosten. En ze zijn hier nog niet eens in de hoogbouwwijken Buitenhof en Voorhof begonnen.

Nascheiding van huishoudelijk afval zou voor Delft veel goedkoper zijn. Maar Avalex voorzitter Brandligt ziet dat niet zitten. Tegen de tijd dat de linkse coalitie dat toegeeft zijn we weer vier jaar verder. En dan zitten de nascheidingsbedrijven allang voor de komende 10 jaar volgeboekt.

Groep Stoelinga

PS De ‘mogelijke’ fake oplossing van Brandligt zie 20 oktober 2019 College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen