De Milieustraat van Avalex aan de Voltaweg waar Delftenaren zelf hun grofvuil heen kunnen brengen. © Fred Leeflang

Door AD journalist Peter van de Stadt 17-02-21,

Flinke verdeeldheid in de gemeenteraad, bewoners die de afvalkosten weer zien stijgen en angst voor een forse toename van illegaal dumpen van grofvuil bij containers. Dat levert het plan van het college op om voor het ophalen van grofvuil 25 euro per afspraak te gaan rekenen. ,,Je krijgt hier Napels aan de Schie.”

Hij staat in de raad bepaald niet alleen met zijn kritiek. Ook Stadsbelangen Delft is geen voorstander van een betaalde ophaalservice, zo laat fractievoorzitter Bram Stoop weten. Volgens hem levert het plan hogere afvalkosten en minder dienstverlening op. Stadsbelangen Delft ziet liever ‘creatieve oplossingen’ van wethouder Martina Huijsmans. College-partij STIP heeft Huijsmans erop gewezen dat in bijvoorbeeld Groningen inwoners die niet zoveel geld hebben uit te geven een bakfiets kunnen huren om hun grofvuil zelf weg te brengen. STIP heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken of dit ook in Delft mogelijk is.

Bij VVD, GroenLinks, PvdA en D66 leven vooral zorgen over de hoogte van het tarief. D66 heeft voorgesteld te kijken naar ‘de mogelijkheid om iets met de Delftpas te doen’. Bovendien wil D66 dat wordt overlegd met woningcorporaties over oplossingen bij flats.

De grootste vrees, naast het bezwaar over de hoogte van het tarief, is echter toch vervuiling van de openbare ruimte, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken in de rest van Delft. Naast Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft is ook de SP hier bang voor. Die partij noemt de Delftse Hout als ‘zo’n dumpplek’.

Eén van de bewoners die dit onderschrijft, is Willem Harteveld. De 69-jarige Delftenaar woont in de buurt van de Oostpoort, aan de rand van de binnenstad. ,,Het maakt niet uit of het gaat om ondergrondse of bovengrondse afvalcontainers: mensen kwakken er van alles neer. Dat gebeurt nu al regelmatig. Wat denk je als die lui straks 25 euro per afspraak moeten betalen? Dat gaan ze echt niet doen. Die afspraak is al te veel moeite, laat staan dat ze willen betalen.”

Wethouder Huijsmans heeft laten weten naar de Delftpas te willen kijken en in gesprek te gaan met de woningcorporaties. Alle genoemde ideeën door partijen vindt ze echter te veel tijd en geld kosten. De gemeenteraad heeft 4 maart het laatste woord.

AD Delft bron

Herenpad Delft