Een geloofwaardig college?

mecanoo_delft_westvestVandaag werd de gemeenteraad verrast door het college inzake nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het te bouwen Nieuwe  Kantoor (stadskantoor). Tot op de dag van vandaag weigerde het college en de coalitiepartijen om ook maar een millimeter te bewegen als het gaat om het terugbrengen van de kosten die gemoeid zijn met het nieuwe stadskantoor. 

Op zichzelf is het positief dat het college eindelijk de noodzaak inziet om te bewegen. Stadsbelangen heeft daar steeds voor gepleit, maar Delft zou en moest volgens plan door gaan met de bouw van dit geld verslindende kantoor. Je zou dus kunnen zeggen dat de constante kritiek die Stadsbelangen heeft gehad over dit plan nu eindelijk leidt tot beweging. Of er nu voldoende wordt bewogen, zal tijdens de discussie in de commissie en raad deze maand moeten blijken.  

Tijdens de diverse discussies over dit onderwerp in de afgelopen maanden werd de raad steeds voorgehouden, dat het project door moest gaan. Er was sprake van een rijdende trein die niet te stoppen was. Het Nieuwe Kantoor moest worden gebouwd. Dit in verband met risico’s van het tunneldek (wat later in het technisch weekblad werd tegengesproken door een expert), mogelijke extra vertraging en grote financiële risico’s. 

De coalitiepartijen volgden braaf de uitleg van het college en nu kan er ineens wel worden bewogen. In de persverklaring stelt het college nu: ‘Omdat het moment nadert dat de gemeente moet besluiten tot de aanbesteding van het stadskantoor en de gemeente tegelijkertijd kampt met een krappe financiële situatie, heeft het college de opties voor het bouwen en niet bouwen van het stadskantoor nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Het gemeentebestuur is genoodzaakt op alle fronten te bezuinigen. ‘

Voor Stadsbelangen is er niets veranderd in vergelijking met de discussie in november 2010. Ook toen was de krappe financiële situatie van Delft bekend, ook toen was er sprake van bezuinigingen op alle fronten en toch wilde het college en de coalitiepartijen, die kritiekloos achter het college aanliepen, doorgaan zonder een moment van bezinning. Zelfs een second opinion, zoals was voorgesteld door de fracties van de SP, Leefbaar Delft, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen,  was niet nodig.  Alles was immers goed onderzocht.

Stadsbelangen vraagt zich af hoe geloofwaardig dit college is. Het beeld lijkt te bestaan dat de gemeenteraad naar willekeur wordt geïnformeerd afhankelijk van wat het beste uitkomt. Het college denkt  nu 9 miljoen te besparen op de bouw van het Nieuwe Kantoor. Hierbij zal een interessante vraag zijn of het college al dekking heeft gevonden voor de overgebleven 51 miljoen euro. Dit nog afgezien van het gegeven dat de raad altijd is voorgehouden dat de totale kosten op ca. 80 miljoen euro zouden uitkomen. Een puzzel die nog moet worden opgelost. Het zal deze maand een boeiende discussie worden. Het nieuwe voorstel zullen wij dan ook zorgvuldig bestuderen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman