Niets aan de hand?

praktijkOndanks alle signalen vanuit de praktijkschool, dat overlast wordt ervaren van de voorbereidingen voor het studentenfeest in juli 2013, blijft de directie van de school ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Het gaat allemaal prima en iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ook het college, als antwoord op onze schriftelijke vragen (zie link http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4661), is die mening toegedaan. 
                                                                                                             studenten wachten tot 16.00 uur?

Omdat de signalen van overlast bleven aanhouden, is onze fractie zelf polshoogte gaan nemen en heeft onaangekondigd de school bezocht. Onderdeel van de controlerende taak van de raad, lijkt ons. Wij werden niet toegelaten. Terwijl wij langs de school liepen, was men driftig met een sloophamer een raam aan het slopen. Zie beelden link van TV West

http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/delfts-gemeenteraadslid-geweigerd-bij-school-van-superfeest-corps

Ook pogingen om in contact te komen met de directeur van de school lukte niet. Nadat TV West hierover vandaag vroeg in de middag een bericht op teletekst had geplaatst, ontvingen wij later deze middag een verzoek namens de directeur om een afspraak voor volgende week te maken. 

Inmiddels is ons wel duidelijk, dat er wel degelijk sprake is geweest van overlast. Een gymlokaal waar braaksel van een feestje van de vorige avond werd gevonden, zodat de gymles niet door kon gaan. Zonder enige vorm van communicatie werd het sportterrein volgebouwd, waardoor de jaarlijkse sportdag van de leerlingen niet door kon gaan. En zo zijn er nog meerdere situaties aantoonbaar te benoemen. Voldoende fotomateriaal beschikbaar.

Het verbaast ons dat de directeur voor de camera bij TV stug blijft volhouden, dat het allemaal volgens afspraak verloopt en ook dat het college kennelijk onvoldoende is geïnformeerd door de schoolleiding over de werkelijke situatie. 

Onze fractie heeft geen enkel bezwaar dat de studenten hun jubileum gaan vieren, maar je moet je wel houden aan afspraken en deze nakomen. Het gaat hier om het belang van de leerlingen van de praktijkschool en ook om de belangen van de bewoners in deze wijk. Overigens begrepen wij dat de studenten de leerlingen van de praktijkschool aangeboden hebben, om een dag naar Drievliet te gaan. Dit ter compensatie van het missen van de jaarlijkse sportdag. Op zichzelf een sympathiek gebaar. 

Dat neemt niet weg dat onze fractie overweegt deze kwestie aan de orde te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wordt dus nog vervolgd. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman